X

11/пс-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
09.08.2023
Дата надходження документа: 
09.08.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
09.08.2023
11/пс-23
Про відрядження суддів до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області,

встановила:

18 травня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення  (вх. № 258/0/10-23) Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження 1 (одного) судді до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

За інформацією ДСА України, у штаті Кіровоградського районного суду Кіровоградської області визначено 6 (шість) посад суддів, фактично перебувають на посадах 3 (три) судді, з яких 2 (двоє) суддів здійснюють правосуддя.

Станом на 02 серпня 2023 року в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області здійснюють судочинство голова суду Бойко І.А. та судді Гершкул І.М., Квітка О.О. (відповідно до листа в.о. голови Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Гершкула І.М. від 04 серпня 2023 року (вих. № 07-02/12/2023).

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за I квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 91 день для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Кіровоградському районному суді Кіровоградської області нормативний час розгляду справ перевищує середній по Україні та становить 111 днів на одного повноважного суддю.

ДСА України зазначає, що вирішення питання забезпечення доступу до правосуддя в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області можливе за умови відрядження до цього суду 1 (одного) судді, при цьому нормативний час розгляду справ становитиме 74 дні.

Відповідно до підпунктів 1, 5 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, про внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації.

У зв’язку з відновленням роботи повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вищою радою правосуддя передано до Комісії повідомлення ДСА України.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 липня 2023 року доповідачем за повідомленням ДСА України визначено члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  Шевчук Г.М.

Згідно з абзацом четвертим розділу VII «Прикінцеві положення» Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок) Вища кваліфікаційна комісія суддів України невідкладно продовжує розгляд матеріалів про відрядження судді та про дострокове закінчення відрядження судді, розгляд яких не завершено Вищою радою правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та завершує його протягом розумного строку.

Відповідно до вимог пункту 1 розділу III Порядку, питання щодо внесення до Вищої ради правосуддя подання про відрядження суддів до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області для здійснення правосуддя призначено до розгляду на 9 серпня 2023 року.

Згідно з вимогами пункту 2 розділу III Порядку на офіційному вебсайті Комісії 19 липня 2023 року розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання та визначено семиденний строк з дня оприлюднення цього оголошення для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ Порядку, зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів.

Для розгляду питання щодо відрядження суддів до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області протягом встановленого в оголошенні строку до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звернулась суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області Журавель Олена Олександрівна.

Суддя Журавель Олена Олександрівна повідомлена про час і місце засідання шляхом розміщення оголошення на офіційному вебсайті Комісії.

У засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя Журавель О.О. взяла участь у режимі відеоконференції та підтримала згоду на відрядження до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області.

Відповідно до пункту 10 розділу ІІІ Порядку при розгляді питання щодо відрядження судді у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження Вищою кваліфікаційною комісією суддів України враховуються такі критерії: якість розгляду справ суддею, стаж роботи на посаді судді, інформація про стан здійснення правосуддя в суді, в якому суддя обіймає штатну посаду.

Комісією можуть бути враховані й інші обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження судді.

Заслухавши доповідача, члена Комісії Шевчук Г.М., проаналізувавши інформацію, надану ДСА України, Первомайським міськрайонним судом Харківської області, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати встановила таке.

Указом Президента України від 31 липня 2012 року № 461/2012 Жупанову (Журавель) О.О. призначено на посаду судді Петровського районного суду міста Донецька строком на п’ять років, Указом Президента України від 26 вересня 2015 року № 564/2015 суддю Петровського районного суду міста Донецька Жупанову (Журавель) О.О. переведено в межах п’ятирічного строку на роботу на посаді судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області, Указом Президента України від 12 грудня 2019 року № 899/2019 Журавель О.О. призначено на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області.

Стаж роботи Журавель О.О. на посаді судді становить понад 10 років.

Відповідно до наданої довідки в.о. голови Первомайського міськрайонного суду Харківської області Босняком М.М. штатна чисельність суддів у суді – 7, фактична чисельність суддів у суді – 6, кількість суддів, які здійснюють правосуддя – 5.

Згідно з протоколом зборів суддів Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 12 жовтня 2004 року в суді діє спеціалізація з розгляду певних  категорій справ та створено колегії (зокрема, для розгляду кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення визначено суддів: Босняка М.М., Васяновича Г.М., Журавель О.О., Афанасьєва В.О. (відряджений для здійснення правосуддя до Московського районного суду міста Харкова  з 08 грудня 2022 року).

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Первомайського міськрайонного суду Харківської області станом на 21 липня 2023 року, становить 362, з яких: кримінальні справи – 78, цивільні справи – 232, адміністративні справи – 3, справи про адміністративні правопорушення – 49.

У 2022 році суддею Журавель О.О. розглянуто 92 кримінальні справи, 173 справи про адміністративні правопорушення.

У 2023 році (станом на 21.07.2023) суддею Журавель О.О. розглянуто  41 кримінальну справу, 110 справ про адміністративні правопорушення.

На запит члена Комісії т.в.о. голови Первомайського міськрайонного  суду Харківської області Библівим С.В. листом від 04 серпня 2023 року  (вих. № ЕП-123/23) повідомлено, що в провадженні судді Журавель О.О. станом на 04 серпня 2023 року перебуває 39 кримінальних проваджень та 33 справи про адміністративні правопорушення. З них 3 справи, розгляд яких триває понад шість місяців та 1 справа, розгляд якої триває понад один рік, низка справ перебувають на стадії судових дебатів. Також суддя Журавель О.О входить до складу колегії суддів у розгляді справи за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною шостою статті 152, частиною шостою статті 153, частиною другою статті 156, частинами першою, третьою, четвертою статті 3011 Кримінального кодексу України, яка може становити значний суспільний інтерес.

Т.в.о. голови Первомайського міськрайонного суду Харківської області зазначає, що відрядження судді Журавель О.О. суттєво вплине на стан здійснення правосуддя в суді, зважаючи на участь судді Журавель О.О. в колегіальному розгляді справ, та наявність справ, що тривалий час не розглянуті та перебувають на стадії судових дебатів, що може привести до затягування розгляду справ та порушення прав сторін кримінального провадження.

Беручи до уваги вказані обставини, зокрема інформацію про стан здійснення правосуддя, рівень судового навантаження в Первомайському міськрайонному суді Харківської області, кількість не розглянутих справ суддею Журавель О.О., наявність у провадженні судді кримінальних проваджень, які перебувають на стадії судових дебатів, зважаючи на участь судді в колегіальному розгляді справ, Комісія вважає за доцільне відмовити у відрядженні судді Журавель О.О. до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області.

Водночас абзацом першим пункту 16 розділу ІІІ Порядку встановлено, що у разі якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у внесенні подання про відрядження всіх суддів, які надали згоду на відрядження, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Ураховуючи, що Комісією прийнято рішення про відмову у внесенні подання про відрядження судді Журавель О.О. до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області, з метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в цьому суді, Комісія дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання відрядження суддів до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації  (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

             1. Відмовити у внесенні подання про відрядження до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області Журавель Олени Олександрівни.

            2. Продовжити строк розгляду питання відрядження 1 (одного) судді до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області до 08 вересня 2023 року.

 

Головуючий                                                                                                Р.М. Ігнатов 

Члени Комісії:                                                                                            М.Б. Богоніс

                                                                                                                     Р.І. Мельник

                                                                                                                     А.В. Пасічник

                                                                                                                      Г.М. Шевчук