X

111/ас-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
04.03.2024
Дата надходження документа: 
04.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
111/ас-24
Про розгляд питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Олененка Олександра Володимировича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії № 2:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Романа КИДИСЮКА,

розглянувши питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Олененка Олександра Володимировича,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року   № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією Конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Олененко Олександр Володимирович.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною четвертою статті 81 Закону (у редакції, чинній на момент подання кандидатом документів) з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 213 частини першої статті 71 цього Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно.

Олененком О.В. 31 грудня 2023 року подано заяву про допуск до участі в Конкурсі як особи, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката не менше семи років.

Відповідно до пункту 4.2 розділу IV Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді (далі – Положення) досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення підтверджується копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами:

  1. договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;
  2. деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця;
  3. довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;
  4. документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката;
  5. належним чином засвідченими копіями судових рішень чи інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);
  6. іншими документами, поданими відповідно до умов конкурсу.

Абзацом третім пункту 4.2 Положення встановлено, що документи, передбачені підпунктами 1–5 абзацу першого цього пункту, необхідно подавати за період, яким підтверджується досвіт професійної діяльності адвоката.

У пункті 6.7 розділу 6 анкети кандидата на посаду судді Олененком О.В. зазначено судові справи, у яких брав участь кандидат, за 2011, 2012, 2014 та 2022 роки.

Отже, Олененком О.В. не подано документів, що підтверджують його відповідність одній з вимог, визначених частиною першою статті 28 Закону.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Олененку Олександру Володимировичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                          Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                       Людмила ВОЛКОВА

                                                                                              Роман КИДИСЮК