X

110/зп-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
26.04.2024
Дата надходження документа: 
26.04.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
26.04.2024
110/зп-24
Про встановлення розміру премії державним службовцям секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займають посади державної служби категорії «А»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України  у пленарному складі:

головуючого – Сидоровича Р.М. (доповідач),

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Духа Я.М., Кидисюка Р.А., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання встановлення розміру премії державним службовцям секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займають посади державної служби категорії «А»,

встановила:

Відповідно до частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.

Згідно з положеннями статті 102 цього закону організаційне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснює секретаріат, який очолює його керівник.

Пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII) передбачено, що посади керівника та заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належать до посад державної служби категорії «А».

Підпунктом 58.24-1 пункту 58 параграфа 7 розділу I Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (в редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23 зі змінами), передбачено, що Комісія у пленарному складі погоджує розміри премій та стимулюючих виплат для державних службовців секретаріату Комісії, які займають посади державної служби категорії «А», за поданням Голови Комісії.

У зв’язку з проведенням класифікації посад державної служби у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, відповідно до абзацу першого пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» заробітна плата державного службовця у 2024 році складається з посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 50 Закону № 889-VIII заробітна плата державного службовця складається, з-поміж іншого, з премії (у разі встановлення).

Частиною третьою статті 50 Закону № 889-VIII передбачено, що загальний розмір місячної або квартальної премій відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

Частиною шостою статті 52 Закону № 889-VIII визначено, що премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Згідно з частиною сьомою статті 52 Закону № 889-VIII фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Керуючись статтями 92, 93, 98, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 6, 50, 52 Закону України «Про державну службу», пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», підпунктом 58.24-1 пункту 58 параграфа 7 розділу I Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, беручи до уваги особистий внесок державних службовців секретаріату Комісії категорії «А» в загальний результат роботи Комісії, Вища кваліфікаційна комісія суддів України десятьма голосами «за» та двома голосами «проти»

вирішила:

погодити встановлення премії за фактично відпрацьований час у квітні 2024 року у таких відсотках до посадового окладу:

Пономаренко Олені Георгіївні, керівнику секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 20 %;

Нешику Тарасу Степановичу, заступнику керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 20%.

Головуючий                                                                                                  Р.М. Сидорович «ЗА»

Члени Комісії:                                                                                              М.Б. Богоніс «ЗА»

                                                                                                                       Л.М. Волкова «ЗА»

                                                                                                                       Я.М. Дух «ЗА»

                                                                                                                       Р.А. Кидисюк «ПРОТИ»

                                                                                                                       Н.Р. Кобецька «ЗА»

                                                                                                                      О.Л. Коліуш «ЗА»

                                                                                                                       Р.І. Мельник «ЗА»

                                                                                                                       О.С. Омельян «ПРОТИ»

                                                                                                                      А.В. Пасічник «ЗА»

                                                                                                                       С.Ю. Чумак «ЗА»

                                                                                                                       Г.М. Шевчук «ЗА»