Версiя для друку

Правила складення іспиту під час оцінювання на відповідність судді займаній посаді та у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення

Правила складення іспиту під час оцінювання на відповідність судді займаній посаді та у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення

Іспит відбуватиметься у визначену суддям графіком дату за адресою Комісії: місто Київ, вулиця Механізаторів, 9.

Деталі місцезнаходження приміщення складення іспиту за цим посиланням

У день проведення іспиту суддя: 1) складатиме анонімне письмове тестування тривалістю 120 хв.; 2) виконуватиме практичне завдання тривалістю 300 хв.

Забезпечення проведення іспиту здійснюватимуть уповноважені представники Комісії.

Під час іспиту суддя зобов’язаний слідувати вказівкам і вимогам уповноважених представників, а також дотримуватись інших визначених для іспиту правил, зокрема про заборону:

1) порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки;

2) складати анонімне письмове тестування та виконувати практичне завдання до та після оголошень про їх початок та закінчення;

3) складати іспит у верхньому одязі та головних уборах;

4) користуватися фото-, аудіо-, відео- та іншими засобами для запису, відтворення та приймання-передавання інформації, зокрема мобільними телефонами, електронними книжками, навушниками, гаджетами, тощо;

5) спілкуватися з іншими учасниками, зокрема отримувати від них чи передавати їм інформацію, складати іспит замість них;

6) копіювати або порушувати цілісність екзаменаційних матеріалів;

7) проставляти у бланку відповідей будь-які позначки, символи, літери, слова, які не передбачені ним;

8) вживати при виконанні практичного завдання будь-які символи (позначення, слова тощо), які дозволяють ідентифікувати автора роботи, зокрема власне прізвище;

9) робити виправлення у бланку відповідей;

10) виносити екзаменаційні матеріали з приміщення.

Складення іспиту фіксуватиметься із застосуванням відеозапису.

Вихід із приміщення складення іспиту до здавання екзаменаційних матеріалів відповідної його стадії забороняється.

За необхідності звернутися до представника Комісії під час іспиту підніміть, будь ласка, руку та очікуйте на нього.

Розклад дня проведення іспиту:

08 год. 20 хв. – 08 год. 45 хв. – вхід до приміщення складення іспиту за цим посиланням

08 год. 30 хв. – 09 год. 00 хв. – реєстрація на іспит;

09 год. 00 хв. – 09 год. 15 хв. – роздача матеріалів тестування;

09 год. 15 хв. – 11 год. 15 хв. – складення анонімного письмового тестування;

11 год. 15 хв. – 11 год. 30 хв. – збирання екзаменаційних матеріалів анонімного письмового тестування;

11 год. 15 хв. – 12 год. 00 хв. – перерва;

12 год. 00 хв. – 12 год. 15 хв. – роздача матеріалів практичного завдання;

12 год. 15 хв. – 17 год. 15 хв. – виконання практичного завдання;

17 год. 15 хв. – 18 год. 00 хв. – збирання екзаменаційних матеріалів практичного завдання.

Реєстрація на іспит здійснюватиметься відповідно до визначеного судді графіком часу.

Генерація і тиражування тестового зошита та зошита з практичним завданням здійснюватиметься безпосередньо перед початком іспиту у приміщенні його складення. Перед початком реєстрації на іспит уповноважені представники Комісії запропонують суддям визначити зі свого складу осіб, які будуть присутні під час генерації спеціальним програмним комплексом тестового зошита та зошита з практичним завданням.

Для складення іспиту необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), та з’явитись не пізніше ніж за 5 хвилин до визначеного судді часу для реєстрації.

Реєстрація осіб, які з’явились до визначеного їм часу реєстрації, не забороняється.

Документ, що посвідчує особу, пред’являється при вході до приміщення, а також під час реєстрації й на вимогу уповноваженого представника Комісії.

Особи без документа, що посвідчує їх особу, до складення іспиту не допускаються.

Якщо особа запізнилася на складення анонімного письмового тестування або виконання практичного завдання, вона має право пройти реєстрацію та скласти (виконати) його в межах відведеного для цього часу. Додатковий час у такому разі не надається.

Дозволяється дострокове складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання.

Під час реєстрації здійснюватиметься, зокрема:

1) генерація програмним забезпеченням двох індивідуальних кодів судді (перший – для складення анонімного письмового тестування; другий – для виконання практичного завдання);

2) видача індивідуальної картки із зазначеними у ній двома індивідуальними кодами.

Видана під час реєстрації індивідуальна картка є єдиним документом, за допомогою якого учасник іспиту може дізнатися кодовані результати його складення.

У приміщенні складення іспиту працюватиме гардероб (без гардеробника).

Судді, які не пройшли процедури реєстрації та не здали верхнього одягу в гардероб, до зали складення іспиту не допускаються.

Вхід до приміщення складення іспиту здійснюватиметься за наявності індивідуальної картки та документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України).

Одразу після допуску до зали складення іспиту судді необхідно самостійно обрати місце та перебувати за ним.

З цього часу та до завершення збирання екзаменаційних матеріалів відповідної стадії іспиту суддям забороняється переміщатися у залі без дозволу представника Комісії.

Перед початком складення анонімного письмового тестування суддя забезпечуватиметься:

1) бланком відповідей;

2) тестовим зошитом.

Бланк відповідей і тестовий зошит є паперовими документами.

У тестовому зошиті суддя можете робити будь-які зручні записи, відмітки тощо.

На титульній сторінці тестового зошита міститься номер варіанта, який суддя зобов’язаний відобразити у спеціально відведеному місці бланка відповідей.

Тестові зошити не перевіряються та не оцінюються!

Кількість запитань у зошиті:

для суддів місцевих судів – 80;

для суддів апеляційних судів – 100.

З чотирьох запропонованих відповідей на тестове запитання лише одна є правильною. 

Тестові запитання у зошиті будуть згруповані за тематикою програми відповідного іспиту.

Обрахунок кількості правильних відповідей, наданих учасником іспиту на тестове завдання, здійснюється за такими принципами:

1) кожна правильна відповідь на одне запитання тестового завдання іспиту для суддів місцевого суду дорівнює 1,125 бала;

2) кожна правильна відповідь на одне запитання тестового завдання іспиту для суддів апеляційного суду дорівнює 0,9 бала.

Бланки відповідей перевіряються та оцінюються!

Дозволяється заповнення бланка відповідей ручками синього або чорного кольорів.

Використання чорнильних ручок забороняється.

Обов’язковими для заповнення суддями полями у бланку відповідей є:

1) графічне поле індивідуального коду;

2) поле індивідуального коду прописом;

3) поле варіанта тестового зошита, завдання якого виконуватимуться.

Незаповнення та/або неправильне заповнення обов’язкових полей може унеможливити виявлення та розпізнавання бланка відповідей, внаслідок чого така робота оцінюється в 0 балів.

Судді необхідно заповнити поля індивідуального коду у бланку відповідей до оголошення про початок відповідної стадії іспиту.

Зі зразками правильного заповнення полей індивідуального коду у бланку відповідей можна ознайомитись за цими посиланнями: зразок 1; зразок 2

Також у бланку відповідей передбачено поля для заповнення правильних, на думку судді, відповідей на запитання тестового зошита.

Кількість полей для відповідей на запитання у бланку відповідей:

для суддів місцевих судів – 80;

для суддів апеляційних судів – 100.

Проставляти у бланку відповідей будь-які позначки, символи, літери, слова, які не передбачені ним, заборонено.

Забороняється виходити за межі передбачених у бланку відповідей полей, які позначені чотирикутниками.

Правильність заповнення бланка відповідей є обов’язком учасника іспиту!

Під час складення анонімного письмового тестування на столі повинні бути виключно документ, який посвідчує особу, індивідуальна картка, ручка, бланк відповідей і тестовий зошит, а також ноутбук для подальшого виконання практичного завдання. За необхідності на столі можуть бути ліки.

Використання під час складення анонімного письмового тестування будь-яких джерел інформації на паперових носіях, а також ноутбука, фото-, аудіо-, відео- та інших засобів для запису, відтворення та приймання-передавання інформації, зокрема мобільних телефонів, електронних книжок, навушників, гаджетів, тощо суворо заборонено!

Після оголошення про завершення відведеного для анонімного письмового тестування часу суддя зобов’язаний невідкладно припинити роботу над його складенням, закрити тестовий зошит, залишатися за робочим місцем й очікувати, поки уповноважені представники Комісії зберуть екзаменаційні матеріали.

Дозволяється скласти анонімне письмове тестування достроково.

Перед початком виконання практичного завдання суддя забезпечуватиметься:

1) титульною сторінкою зошита для виконання практичного завдання;

2) ноутбуком;

3) зошитом із практичним завданням.

Дозволяється заповнення бланка відповідей ручками синього або чорного кольорів.

Використання чорнильних ручок забороняється.

На титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання єдиними та обов’язковими для заповнення суддями полями є:

1) графічне поле індивідуального коду;

2) поле індивідуального коду прописом.

Незаповнення та/або неправильне заповнення одного з відповідних полей може унеможливити виявлення та розпізнавання зошита для виконання практичного завдання, внаслідок чого така робота оцінюється в 0 балів.

Судді необхідно заповнити титульну сторінку зошита для виконання практичного завдання до оголошення про початок відповідної стадії іспиту.

Зі зразками правильного заповнення титульної сторінки зошита для виконання практичного завдання можна ознайомитись за цими посиланнями: зразок 1; зразок 2

Проставляти на титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання будь-які позначки, символи, літери, слова, які не передбачені ним, заборонено.

Забороняється виходити за межі передбачених на титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання полей, які позначені чотирикутниками.

Правильність заповнення титульної сторінки зошита для виконання практичного завдання є обов’язком судді!

Кількість практичних завдань, яке виконуватимуть судді – 1.

Зошит із практичним завданням є паперовим документом, у якому міститиметься набір матеріалів модельної судової справи з урахуванням рівня та спеціалізації суду, відповідність (здатність) посаді судді у якому підтверджується.

Останнім документом зошита із практичним завданням є:

для суддів місцевих судів – вступна частина судового рішення;

для суддів апеляційних судів – вступна й частково описова частини судового рішення.

Обсяг зошита з практичним завданням – до 80 сторінок.

У зошиті з практичним завданням суддя можете робити будь-які зручні записи, відмітки тощо.

Зошити з практичним завданням не перевіряються та не оцінюються!

Практичне завдання виконується шляхом продовження викладення суддею тексту модельного судового рішення за результатами розгляду по суті матеріалів модельної справи, яка міститься у зошиті із практичним завданням.

Виконання практичного завдання здійснюється на ноутбуках із використанням документа формату Microsoft Word.

Не потрібно передруковувати частину тексту судового рішення, яка міститься у зошиті з практичним завданням (останній документ). Від судді під час виконання практичного завдання вимагається виключно продовжити викладення відповідного тексту.

Практичне завдання необхідно виконувати відповідно до законодавства, яке є чинним на момент виконання цього завдання.

Під час виконання практичного завдання дозволяється використання виключно таких нормативно-правих актів лише на паперових носіях видавничого тиражування: законів, кодексів, зокрема коментованих, постанов пленумів, а також рішень Європейського суду з прав людини.

Для виконання практичного завдання ноутбук кожного судді матиме доступ виключно до офіційного веб-сайта Верховної Ради України (rada.gov.ua) та веб-сайта ЛІГА:ЗАКОН (ligazakon.net). Доступ до інших ресурсів не забезпечуватиметься.

Використання текстів судових рішень за результатами розгляду судами України справи по суті забороняється!

Під час виконання практичного завдання суддям забороняється вживати будь-які символи (позначення, слова тощо), які дозволяють ідентифікувати автора роботи, зокрема власне прізвище!

Після оголошення про завершення відведеного для практичного завдання часу суддя зобов’язаний невідкладно припинити роботу над його виконанням, прибрати руки з клавіатури ноутбука, залишатися за робочим місцем й очікувати, поки уповноважені представники Комісії зберуть екзаменаційні матеріали.

Дозволяється виконати практичне завдання достроково.

Зошит для виконання практичного завдання є паперовим документом, який формується після завершення відповідної стадії іспиту шляхом тиражування уповноваженим представником Комісії надрукованого суддею тексту та його скріплення із попередньо заповненою суддею титульною сторінкою зошита для виконання практичного завдання.

Зошити для виконання практичного завдання перевіряються та оцінюються!

Вci новини
Перейти на початок