Версiя для друку

До уваги осіб, допущених до складення відбіркового іспиту

До уваги осіб, допущених до складення відбіркового іспиту

До уваги осіб, допущених до складення відбіркового іспиту у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 03 квітня 2017 року!

Як повідомлялося раніше, 31 жовтня 2017 року у приміщенні Міжнародного виставкового центру (м.Київ, просп. Броварський, 15) відбудеться складення анонімних тестувань для перевірки рівня володіння державною мовою та рівня загальних теоретичних знань у сфері права під час відбіркового іспиту.

Деталі місцезнаходження Міжнародного виставкового центру за цим посиланням.

Першим буде тестування з української мови, другим – з права.

Також повідомляємо, що вхід до приміщення та реєстрація на вказані тестування здійснюватиметься відповідно до алфавітного порядку розташування прізвищ учасників іспиту.

Схема приміщення – за цим посиланням.

Для входу до приміщення та реєстрації необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та громадянство України. Особа, яка не має при собі такого документа, до складення тестувань не допускається. 

Час реєстрації учасників іспиту на тестування:

07 год. 00 хв. – для групи учасників іспиту № 1 за цим посиланням;

07 год. 15 хв. – для групи учасників іспиту № 2 за цим посиланням;

07 год. 30 хв. – для групи учасників іспиту № 3 за цим посиланням;

07 год. 45 хв. – для групи учасників іспиту № 4 за цим посиланням;

08 год. 00 хв. – для групи учасників іспиту № 5 за цим посиланням;

08 год. 15 хв. – для групи учасників іспиту № 6 за цим посиланням;

08 год. 30 хв. – для групи учасників іспиту № 7 за цим посиланням;

08 год. 45 хв. – для групи учасників іспиту № 8 за цим посиланням;

09 год. 00 хв. – для групи учасників іспиту № 9 за цим посиланням.

Із загальним списком учасників іспиту та визначеним для них часом реєстрації на тестування можна ознайомитися за цим посиланням.

У разі неспівпадіння прізвища особи із тим, що оприлюднено у списку учасників іспиту у зв’язку з його зміною, учаснику необхідно мати при собі документ, що підтверджує відповідну зміну. Реєстрація таких учасників здійснюватиметься за оприлюдненими прізвищами учасників.

Учасники тестувань повинні з’явитися для його складення не пізніше ніж за 10 хвилин до визначеного для них часу. Учасник може бути зареєстрований завчасно, однак не раніше 7 год. 00 хв.

У приміщенні складення іспиту користуватися мобільними телефонами та іншими ґаджетами заборонено.

Під час реєстрації вам буде видано індивідуальну картку та пам’ятку учасника зі схемою розміщення секторів. Для кожного учасника згенеруються два коди: перший – для тестування з мови, другий – для тестування з права. Ці коди буде внесено до відповідних полів індивідуальної картки.

Шановні учасники, під час реєстрації звертайте увагу на коди, що генеруються для вас відповідною системою, зокрема дату, час і назву тестування. Перевірте правильність внесення кодів до відповідних полів індивідуальної картки і посвідчіть це підписом.

Індивідуальний код створюється програмним комплексом безпосередньо під час реєстрації та є:

- унікальним для кожного учасника та тестування;

- обов’язковим полем для заповнення у відповідному бланку відповідей;

- джерелом, за яким учасник зможе дізнатися результати оцінювання його роботи.

У картці зазначено також номер сектора, визначений Вам для складення тестувань.

Індивідуальна картка повинна зберігатися в учасника до визначення результатів тестувань.

Після проходження реєстрації необхідно підійти до робочого місця уповноваженого представника Комісії у визначеному вам для складення тестування секторі, який посвідчить вашу явку до нього. Після цього можете обрати будь-яке зручне для вас робоче місце у цьому секторі.

Для входу до зали необхідно здати верхній одяг до гардероба. Складати тестування у верхньому одязі та головних уборах забороняється.

У місці входу до зали, у секторі та на вимогу уповноваженого представника Комісії вам необхідно пред’явити індивідуальну картку та документ, що посвідчує особу та громадянство України. Переміщення у залі без цих документів забороняється.

Учасники, які не пройшли процедури реєстрації та не здали верхнього одягу до гардероба, до зали складення тестувань не допускаються.

Після завершення часу, відведеного для реєстрації всіх учасників іспиту (09 год. 15 хв.), вам необхідно перебувати за обраним робочим місцем у секторі. З цього часу та до завершення збирання екзаменаційних матеріалів другого тестування (рівня знань у галузі права) учасникам забороняється залишати залу та приміщення складення тестувань, а також переміщатися у залі без дозволу та супроводу представників Комісії.

Якщо особа запізнилася на тестування, вона має право скласти тестування в межах відведеного для нього часу. Додатковий час у такому разі не надається.

Час початку складення тестування рівня володіння державною мовою – 10 год. 00 хв., тривалість 60 хвилин.

Час початку складення тестування рівня знань у сфері права – 12 год. 00 хв., тривалість – 180 хвилин.

Для складення першого тестування – з української мови Вам буде видано тестовий зошит і бланк на 40 запитань, для складення другого – тестовий зошит і бланк на 100 запитань.

Представник учасників зі складу сектора має право оглянути цілісність сейф-пакетів із зошитами та бланками.

Перевірці підлягатимуть виключно бланки відповідей. Зошити не оцінюються.

Тестовий бал встановлюється для кожного тестування окремо шляхом додавання наданих кандидатом правильних відповідей на запитання відповідного варіанта тестового зошита.

Обрахунок тестового бала:

1) правильна відповідь на одне тестове запитання оцінюється в – 1 бал;

2) неправильна відповідь на одне тестове запитання – 0 балів;

3) ненадання відповіді на тестове запитання – 0 балів;

4) надання двох і більше відповідей на одне тестове запитання – 0 балів;

5) незазначення кандидатом номера варіанта тестового зошита оцінюється у – 0 балів за відповідне тестування.

У тестовому зошиті ви можете робити будь-які зручні для вас відмітки. Додатково у ньому передбачено місце для записів.

У зошитах для тестування рівня знань у сфері права запитання розподілятимуться за відповідними розділами програми іспиту.

З чотирьох варіантів відповідей на запитання тестового зошита лише одна є правильною.

Проставляти у бланку відповідей будь-які позначки, символи, літери, слова, які не передбачені ним, заборонено.

Виходити за межі передбачених у бланку позначок забороняється.

До бланка необхідно внести код, зазначений в індивідуальній картці для відповідного тестування (у бланк для першого тестування (володіння державною мовою) необхідно внести згенерований для нього код, який буде зазначено вокремій частині індивідуальної картки «Тестування володіння державною мовою», у бланк для другого тестування (знань у сфері права) – код, який буде зазначено в іншій частині індивідуальної картки «Тестування рівня знань у сфері права»).

Зі зразком внесення індивідуального коду до бланка відповідей ви можете ознайомитися на зворотній стороні індивідуальної картки.

Також зразок внесення коду до індивідуальної картки зображено у сюжеті «Відбірковий іспит: роз’яснення для кандидатів», який розміщено на офіційному веб-сайті Комісії.

Графічне поле індивідуального коду, поля коду прописом і номера варіанта отриманого для тестування зошита є обов’язковими для заповнення у бланку відповідей!

Правильність заповнення бланку відповідей є обов’язком учасника тестування. У разі неправильного заповнення (незаповнення) у бланку графічного поля індивідуального коду учасника робота програмним забезпеченням буде не розпізнана або не виявлена.

Будьте уважними при заповненні бланка відповідей. Його заміна після оголошення про початок складення тестування забороняється.

Під час складення тестувань на столі повинні бути тільки документ, який посвідчує особу, індивідуальна картка, ручка, бланк відповідей і тестовий зошит. За необхідності на столі можуть бути вода та ліки.

Усі інші речі, зокрема сумки,потрфелі необхідно помістити до спеціально призначеного для них пакета, розміщеного за робочим місцем учасника, та прибрати зі стола.

Упродовж тестувань лунатимуть оголошення щодо їх початку, тривалості та завершення.

Після отримання тестового зошита та до оголошення про початок складення тестування учаснику дозволяється його передивитися на предмет відсутності у ньому поліграфічного браку. Після цього зошит до оголошення про початок складення тестування необхідно закрити.

Під час тестувань учасник зобов’язаний дотримуватисявказівок і вимог уповноважених представників, а також інших визначених для відбіркового іспиту правил, зокрема про заборону:

1)   порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки;

2)   складати тестування до та після оголошень про його початок та закінчення;

3)   складати тестування у верхньому одязі та головних уборах, мати при собі сумки, портфелі тощо, які не поміщені до відповідних сейф-пакетів;

4)   використовувати та мати на столі будь-які речі або джерела інформації, окрім екзаменаційних матеріалів, індивідуальної картки, води, ліків та документа, який посвідчує особу;

5)   користуватися фото-, аудіо-, відео- та іншими засобами для запису, відтворення та приймання-передавання інформації, зокрема мобільними телефонами, електронними книжками тощо;

6)   спілкуватися з іншими учасниками, зокрема отримувати від них чи передавати їм інформацію, складати тестування замість них;

7)   копіювати або порушувати цілісність тестового зошита та бланка відповідей;

8)   проставляти у бланку відповідей будь-які позначки, символи, літери, слова, які не передбачені ним;

9)   робити виправлення у бланку відповідей;

10)    замінювати бланк відповідей після оголошення про початок складення тестування;

11)    виносити екзаменаційні матеріали з приміщення;

12)    залишати робоче місце пізніше ніж за 15 хвилин до завершення тестування.

Факт порушення порядку складення відбіркового іспиту фіксується у протоколі, який може бути підставою для припинення участі особи у доборі на підставі відповідного рішення Комісії.

Якщо упродовж тестувань вам потрібно звернутися до уповноваженого представника Комісії, підніміть, будь ласка, руку та зачекайте.

Під час тестування, однак не пізніше 15 хвилин до його завершення, можна виходити до вбиралень. Повідомте про це уповноваженого представника, надайте йому на зберігання екзаменаційні матеріали та прослідуйте до вбиральні у його супроводі. Не забудьте взяти із собою індивідуальну картку та документ, що посвідчує особу.

Після оголошення про завершення відведеного для тестування часу учасник повинен невідкладно припинити роботу над його складенням, закрити тестовий зошит, залишатися за робочим місцем й очікувати, поки уповноважені представники зберуть екзаменаційні матеріали.

Представник учасників зі складу сектора повинен посвідчити факт закриття бланків відповідей до сейф-пакета та супроводити представника Комісії до спеціально відведеного у приміщенні місця. Роботи з української мови перевірятимуться невідкладно після доставки до нього відповідних бланків відповідей.

Учасники, які завчасно складуть перше тестування (рівня володіння державною мовою), повинні закрити тестовий зошит, залишатися за робочим місцем та, не порушуючи його правил, очікувати збирання відповідних матеріалів, яке здійснюватиметься після оголошення про завершення відведеного для нього часу.

У перерві між тестуваннями здійснюватиметься збирання матеріалів першого та роздавання матеріалів другого.

Учасники, які завчасно складуть друге тестування (рівня знань у сфері права), однак не пізніше 15 хвилин до його завершення, можуть достроково здати екзаменаційні матеріали та у супроводі представника Комісії залишити залу складення тестування.

Наголошуємо, що вихід із зали та приміщення складення тестувань до здавання екзаменаційних матеріалів другого тестування (рівня знань у сфері права) забороняється. Після здавання цих матеріалів учасник повинен забрати верхній одяг з гардеробу, який працюватиме не більше 90 хвилин після завершення складення другого тестування.

Учасники, які склали друге тестування, можуть бути присутніми у спеціально відведеному у приміщенні місці перевірки робіт, вхід до якого розміщено з протилежногобоку входу до приміщення для учасників іспиту та буде зображено у пам’ятці.

У приміщенні чергуватимуть медичні працівники. Для отримання допомоги необхідно звернутися до уповноваженого представника Комісії.

Процес складення іспиту фіксується на відео.

Вci новини
Перейти на початок