Версiя для друку

990 суддів з усіх регіонів України розпочали складати іспит для підтвердження відповідності займаній посаді

990 суддів з усіх регіонів України розпочали складати іспит для підтвердження відповідності займаній посаді

З 14 лютого по 15 березня 2018 року 990 суддів з усіх регіонів України пройдуть дворівневий іспит у рамках кваліфікаційного оцінювання суддів. Із цієї групи 442 є суддями першої інстанції, 548 – суддями другої інстанції. Перші 57 з 990 суддів складають іспит 14 лютого.

Процедура кваліфікаційного оцінювання, що запроваджена в рамках судової реформи, є обовязковою для всіх 5700 суддів місцевих та апеляційних судів. Як зазначив Сергій Козьяков, під час первинного кваліфікаційного оцінювання у 2016 році та конкурсу до Верховного Суду у 2017 році кваліфікаційне оцінювання вже пройшли 500 суддів, а отже, його мають пройти ще 5200 суддів.

Процедура передбачена для визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. Той, хто її не пройде, буде звільнений з посади.

Серед 990 суддів, які проходять оцінювання:

  • судді місцевих загальних судів – 320 (32%);
  • судді окружних адміністративних судів – 63 (6%);
  • судді господарських судів – 59 (6%);
  • судді апеляційних судів – 395 (40%);
  • судді апеляційних адміністративних судів – 116 (12%);
  • судді апеляційних господарських судів – 37 (4%).

Відбувається оцінювання шляхом складення суддею дворівневого іспиту анонімного тестування та практичного завдання, дослідження суддівського досьє та співбесіди із членами ВККСУ.

«Під час анонімного тестування судді потрібно продемонструвати рівень знань у сфері права, знання матеріального і процесуального права України, міжнародно-правових актів, правових позицій Верховного Суду, ЄСПЛ тощо. Вміння чітко та зрозуміло формулювати та викладати правову позицію у судовому рішенні, складати логічні, чіткі та обґрунтовані судові рішення судді мають продемонструвати під час практичного завдання. На це їм відводиться дві та п’ять годин відповідно», роз’яснив Голова ВККСУ Сергій Козьяков. 

Робота і поведінка суддів місцевих та апеляційних судів оцінються за критеріями компетентності (професійна, особиста, соціальна), доброчесності та професійної етики.

Професійна компетентність встановлюється за допомогою іспиту, складеного з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації суду. Так, серед 990 суддів 396 складають іспит за цивільною спеціалізацією, 319 — за кримінальною, 179 — за адміністративною, 96 — за господарською.

Показники особистої і соціальної компетентності судді встановлюються за допомогою тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей. Цей вид тестування зазначена група суддів склала в міжнародній компанії OS-Ukraine з 30 жовтня по 9 листопада 2017 року. Воно відбувалось відповідно до чотирьох методик: MMPI-2 – для оцінювання патопсихологічних ризиків та визначення стресостійкості; опитувальник «Велика п’ятірка», який є основним для побудови профілю особистості (близько 11 показників), HCS IntegrityCheck – оцінювання інтегративності (доброчесності), Psymetrics – тест, який досліджує абстрактне, логічне та вербальне мислення, та співбесіди з психологами.

Відповідність судді критерію доброчесності оцінюється за показниками відповідності витрат, майна і способу життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, а також відповідності поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції та наявності фактів  притягнення судді до відповідальності за вчинення правопорушень. Ці показники встановлюються за результатами співбесіди та інформації у досьє, яка заноситься на підставі відповідей спеціально уповноважених органів, а також інформації від Громадської ради доброчесності.

Загальна кількість балів при оцінюванні дорівнює 1000, які розподіляються за критеріями: професійна компетентність — 300 балів, особиста компетентність — 100 балів, соціальна компетентність — 100 балів; професійна етика — 250 балів, доброчесність — 250 балів.

Відмова судді від оцінювання або негативний його результат є підставою для звільнення.  

Голова ВККСУ також зазначив, що 22 лютого 2018 року проходження кваліфікаційного оцінювання розпочне наступна група суддів, яка включає 1790 суддів. «Стосовно іспиту перших 111 з них графік вже складений, щодо інших суддів графік продовжує формуватись», – сказав Сергій Козьяков.

Вci новини
Перейти на початок