Версiя для друку

24-е пленарне засідання (11 – 12 грудня 2014 року). Скорочений звіт

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОСУДДЯ (CEPEJ)

24-е пленарне засідання (11-12 грудня 2014 року)

Скорочений звіт

А. ВСТУП

11-12 грудня 2014 року в Страсбурзі відбулося 24 пленарне засідання Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). Засідання проходило під головуванням Джона Стейсі з Великобританії.

Порядок денний представлено в Додатку.

В. ПЕРЕЛІК ОБГОВОРЮВАНИХ ПИТАНЬ ТА РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ CEPEJ

CEPEJ:

1. Повідомлення Президента CEPEJ та Секретаріату CEPEJ

 • взято до уваги інформацію, надану Головою, членами та працівниками Секретаріату CEPEJ, які брали участь у різних форумах, де було представлено й обговорено діяльність CEPEJ; схвалено активну участь CEPEJ, яка протягом 2014 року обговорювалась на 43 форумах (в 23 штатах), стосовно питань, які мають безпосереднє відношення до функціонування правосуддя;

2. Останні події в сфері судової діяльності в країнах-членах Ради Європи

 • взято до уваги інформацію, надану представниками Азербайджану, Хорватії, Німеччини, Ірландії, Італії, Мальти, Молдови, Нідерландів, Сербії, «колишньої Югославської Республіки Македонія», Туреччини, України, Великобританії, Марокко, Йорданії стосовно останніх вітчизняних розробок у сфері правосуддя та закликано представників держав-членів направляти письмову інформацію Секретаріату і список корисних посилань, які можуть бути розміщені в розділ «ключові характеристики країн» на веб-сайті;

3. Програми співробітництва CEPEJ з іншими органами

 • схвалено поточні і майбутні програми співробітництва, які дозволяють виростання практичної реалізації методології та інструментів CEPEJ і, таким чином, забезпечують вагомий внесок Ради Європи в діяльності держав-членів, зокрема:
 • В Албанії, в рамках поточної спільної програми з Європейським союзом "Підтримка ефективності правосуддя" (SEJ),
 • У Хорватії, в рамках програми, що фінансується Європейською економічною зоною/у Норвегії в рамках програми Грант для підвищення якості та ефективності судової системи,
 • В Азербайджані, Молдові та Україні, в рамках нової спільної програми з Євросоюзом, в рамках регіональної програми для країн Східного партнерства, спрямованих на продовження співпраці для ефективності судових систем,
 • У Туреччині, в рамках нової програми співпраці з урядом Швеції (SIDA) з метою сприяння медіації відповідно до методик визначених CEPEJ,
 • У Марокко, Тунісі та Йорданії, в рамках політики сусідства і поточних спільних програм з Європейським союзом для проведення реформ судових систем;
 • зазначено, що ці програми можуть бути доповнені в ході впровадження нової регіональної програми у 2015 році стосовно країн Східного партнерства;
 • наголошено, що для реалізації цих численних програм потрібна наявність членів та експертів CEPEJ і заохочено членів та експертів висловити Секретаріату про свою готовність взяти участь у цих програмах;

4. Оцінка судових систем

 • із задоволенням відзначено узгодження звіту Комітетом Міністрів, а також позитивних відповідей, отриманих стосовно даного звіту від політиків, експертів з правосуддя та представників засобів масової інформації в більшості державах-членах;
 • заохочено членів розповсюдити цей звіт серед компетентних органів та судових інституцій у країнах-членах, зокрема, завдяки перекладу скороченого звіту, та як можна швидше, надати Секретаріату інформацію, стосовно способу використання звіту органами державної влади та під час написання будь-яких газетних статей на національному рівні;
 • вирішено почати написання Анкети оцінки судових систем в 2015 році на основі даних за 2014 рік, з метою опублікування нового звіту оцінювання в 2016 році; доручено Секретаріату під керівництвом Бюро і експертам CEPEJ-GT-EVAL за наявності фінансування, продовжувати подальший розвиток методів збору, обробки та аналізу даних, а також доручено CEPEJ-GT-EVAL запропонувати новий формат представлення та аналізу даних, отриманих від цієї діяльності;
 • доручено CEPEJ-GT-EVAL переглянути всю Анкету оцінки судових систем та коментарі до неї, не збільшуючи навантаження на національних кореспондентів, і прийняти вирішив прийняти ці документи у письмовому вигляді до 1 травня 2015;
 • погоджено, що електронна Анкета має бути відкрита для надання відповідей національними кореспондентами від 15 травня 2015 до 31 грудня 2015 року та закликано національних кореспондентів дотримуватися визначеного періоду для того, щоб експерти мали змогу обробити дані з січня 2016 року;
 • наголошено, що частина Анкети оцінки буде також використовуватися в рамках співпраці з Європейською комісією, таким чином було заохочено національних кореспондентів надати відповідну інформацію до 1 жовтня 2015 року;
 • схвалено співпрацю з Європейською комісією у здійсненні оцінювання судових систем і зазначено, що дослідження з питань судових систем в державах-членах Європейського Союзу готуються на основі методології, розробленої CEPEJ, згідно з даними за 2013 рік, спрямованих надавати інформацію, для підготовки Європейською комісією "Щорічної оцінки системи правосуддя в ЄС";
 • підтверджено свою готовність продовжувати співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) стосовно питань функціонування судової системи;
 • доручено CEPEJ-GT-EVAL заохочувати зовнішніх дослідників для розвитку проектів, які могли б отримати користь від CEPEJ на основі конкретного протоколу і управляти цим процесом під керівництвом Бюро, забезпечуючи при цьому належну співпрацю з іншими робочими групами; доручено CEPEJ-GT-EVAL провести відповідну роботу, включаючи роз’яснення нових питання стосовно наслідків використання працівниками судів системи ITC;
 • взято до уваги візити експертів з перевірки наданої судової статистики до Ізраїлю (23-24 березня 2014), Естонії (14-15 квітня 2014) і Швейцарії (4-5 вересня 2014), схвалено проведення циклу оціночних експертних візитів стосовно судової статистики в 2015 році, і закликано на початку 2015 року держави-членів підтвердити їх готовність організовувати такі візити;

5. Якість правосуддя

 • прийнято керівні положення щодо організації доступу судових приміщень (CEPEJ (2014) 15) і вирішено направити їх до Комітету Міністрів, щоб експерти могли взяти до відома ці положення, а також у відповідні комітети і органи Ради Європи, щоб вони могли скористатися ними, запропоновано членам організувати переклад цих принципів на неофіційні мови і забезпечити його розповсюдження серед відповідних політичних і судових органів в державах-членах;
 • запропоновано членам довести до відома про плани CEPEJ стосовно побудови нових споруд або нещодавно побудованих будівель, для забезпечення обміну досвідом з архітектурним проектам;
 • прийнято керівні положення стосовно участі технічних експертів у судових розглядах (CEPEJ (2014) 14) і вирішено направити їх до Комітету Міністрів, потрібно взяти до відома, що відповідні комітети і органи Рада Європи можуть використовувати їх при необхідності; закликати членів організувати переклад цих принципів на неофіційні мови і забезпечити широке розповсюдження серед відповідних політичних і судових органів в їх країнах;
 • схвалено співробітництво з Агентством Європейського Союзу з основних прав (FRA), спрямованих на спільну підготовку «Довідника з питань доступу до правосуддя в Європі»;
 • доручено експертам CEPEJ -GT-QUAL продовжити свою роботу з визначення показників якості правосуддя і кращого виконання існуючих Рекомендацій Ради Європи щодо захисту прав, та ефективного використання засобів правового захисту згідно статті 13 Європейського суду з прав людини (ECHR); також доручено відобразити проблему "віртуальних судових органів" та громадського доступу до законодавства та судової практики";

6. Центр судового тайм-менеджменту (SATURN)

 • прийнято переглянуті керівні принципи судового тайм-менеджменту (CEPEJ (2014) 16), у тому числі керівні принципи, спрямовані на діяльність прокурорів, і постановлено направити їх до Комітету Міністрів, потрібно взяти до відома, що відповідні комітети і органи Рада Європи можуть використовувати їх при необхідності; запропоновано членам організувати переклад цих принципів на неофіційні мови і забезпечити широке розповсюдження серед відповідних політичних і судових органів в їх країнах;
 • затверджено рішення (CEPEJ (2014) 19), підготовлене CEPEJ- SATURN у співпраці з Європейським союзом працівників апарату суду (EUR), спрямоване на пропозицію Європейського комітету з питань правового співробітництва (CDCJ), поновити Рекомендацію Rec (86) 12 про заходи щодо запобігання і скорочення надмірного робочого навантаження в судах, і постановлено направити його в CDCJ для розгляду;
 • запропоновано надіслати запрошення добровольцям від судів держав-членів, щоб вказати в Секретаріат кандидатури для організації програму тренінгів в межах своїх судів, спрямовану на реалізацію інструментів судового тайм-менеджменту SATURN на основі принципів CEPEJ і заохочено членів розповсюдити інформацію щодо можливості участі у цій програмі у всіх судах держав-учасників;

7. Відносини між CEPEJ та інших органами Ради Європи

 • взято до уваги інформацію стосовно діяльності Консультативної ради європейських суддів (CCJE), Консультативної ради європейських прокурорів (CCPE), Європейського комітету із правового співробітництва (CDCJ) та Керівного комітету з питань злочинності (CDPC) і підтверджено готовність продовжувати співробітництво з ними в рамках роботи;
 • погоджено активізувати обмін досвідом з CCJE і CCPE в рамках процесу оцінки судових систем;
 • із задоволенням прийнято пропозицію представника CDCJ організувати спільне засідання Бюро згаданих вище комітетів;

8. Інформація щодо Європейського Союзу

 • взято до уваги інформацію надану представниками Італії та Латвії, виступаючи від імені вихідних і вхідних президенств Європейського Союзу, стосовно останніх і запланованих заходів в рамках Союзу в області правосуддя;

9. Європейський день цивільного права та Кришталеві ваги правосуддя

 • висловлено подяку португальській владі за організацію головної події 2014 року – Європейського дня юстиції в Авейру присвячену питанням стосовно судової медіації, за показ цікавого фільму про медіацію під час фестивалю, а також представникам судових органів від 12 держав-членів, які організували спеціальні заходи присвячені цьому Дню;
 • схвалено успіх Європейської премії: "Кришталеві ваги правосуддя" і визнано переможця: Генеральну раду адвокатів Іспанії, за її ініціативу "Надання правової допомоги через Інтернет: кращі рішення для прав людей", а також трьом інституціям, яким були надані особливі відзнаки журі: Естонське міністерство юстиції за пропозицію створити "Центральну базу даних з питань правосуддя (E-File)", Судам у справах сім'ї та асоціації адвокатів Берліну (Німеччина): "Прискорена процедура стосовно розгляду сімейних справ" і Апеляційному суду Амстердама (Нідерланди) за його проект "Веб-блог Європейського суду та інформаційні бюлетені з європейського права";
 • запропоновано членам надати перелік кандидатур на наступне вручення Європейської премії "Кришталеві ваги правосуддя";

10. Спостерігачі в CEPEJ

 • взято до уваги інформацію, надану спостерігачами Європейської асоціації суддів, Міжнародного союзу судових виконавців (UIHJ), Ради адвокатів та юридичних товариств Європи (CCBE) та Європейського союзу працівників апарату суду (EUR), висловлено подяку за їх реальний внесок у діяльність CEPEJ і закликано їх до подальшої співпраці в рамках впровадження програми діяльності CEPEJ;

11. Методи роботи CEPEJ

 • для забезпечення стабільності в роботі CEPEJ і зміцнення мережі CEPEJ, враховуючи зростаюче число завдань, покладених на нього, вирішено запропонувати кожній державі-члену призначити ще одного члена CEPEJ – члена на заміну;
 • тому вирішено внести зміни до статті 1 Правил процедури (CEPEJ / Загальні положення (2003) 3) наступним чином: "Кожна держава-член повинна призначати свою делегацію відповідно до статті 5 Статуту CEPEJ Зокрема пропонується призначити члена і члена на заміну, незважаючи на те що дорожні витрати та добові за рахунок коштів бюджету Ради Європи покриваються лише за одного експерта";
 • для того, щоб впоратися зі зростаючим попитом на фахівців CEPEJ, зокрема, в рамках реалізації програм співробітництва, закликано членів призначити експертів, бажаючих брати участь у роботі CEPEJ до 15 січня 2015 року, доручено Секретаріату організувати тренінги для цих експертів, для того, щоб вони могли зробити свій внесок у розвиток діяльності CEPEJ в рамках цих програм і зазначено, що перше тренування відбудеться в Парижі 30 січня 2015 року;

12. Вибори Бюро

 • обрано Президента CEPEJ – Георга СТАВУ з Австріії (Mr Georg STAWA) та Віце-президента CEPEJ – Іраклі АДЕІШВІЛІ з Грузії (Mr Irakli ADEISHVILI). Членами Бюро обрано Івану БОРЗОВУ з Чехії (Mrs Ivana BORZOVA) та Раміна ГУРБАНОВА з Азербайджану (Mr Ramin GURBANOV).;
 • висловлено щиру подяку пану Джону Стейсі за головування протягом чотирьох років в якості Президента CEPEJ і за його провідні дії, спрямовані на подальший розвиток Комісії;

13. Інші питання на розгляд

 • взято до уваги розгляд тимчасового робочого проекту порядку денного на 2015 рік, який можна знайти в додатку 3 до цього звіту і зазначено, що наступні пленарні засідання CEPEJ мають відбутися 17-19 червня або 1-3 липня 2015 року в Хорватії, та 10-11 грудня 2015 року в Страсбурзі; висловлено подяку владі Хорватії за надану можливість провести пленарне засідання у своїй країні в 2015 році і владі Греції за їх запрошення провести пленарне засідання в Салоніках у 2016 році.
Перейти на початок