Версiя для друку

21-е пленарне засідання (20 – 21 червня 2013 року). Скорочений звіт

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОСУДДЯ (CEPEJ)
21-е пленарне засідання (20 – 21 червня 2013 року)

Скорочений звіт

А. ВСТУП

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) провела своє 21-е пленарне засідання у Страсбурзі 20 - 21 червня 2013 року. Засідання проходило під головуванням пана Джона СТЕЙСІ (Великобританія), Президент CEPEJ.

Порядок денний додається.

В. ПЕРЕЛІК ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя:

1. Заслухавши інформацію Президента CEPEJ, членів CEPEJ та Секретаріату

§ привітала, зокрема Марокко в якості нової держави-спостерігача при CEPEJ, а також представників Тунісу, спеціально запрошених для участі в цій зустрічі;

§ взяла до відома інформацію, надану Головою, її членами та Секретаріатом, які брали участь у різних форумах, на яких діяльність CEPEJ була представлена та обговорена;

§ взяла до відома інформацію, надану представниками Бельгії, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Сербії, України, Великобританії про останні національні розробки у судовій галузі та запропонувала своїм членам направити секретаріату письмову інформацію і корисні посилання, які можуть бути включені у розділ «профілі країн» на веб-сайті CEPEJ;

§ зокрема, привітала інтервенцію Туреччини, що демонструє, в якій мірі судова реформа, що проводиться, базується на роботі CEPEJ, в тому числі на звіті про оцінку судових систем, і запропонувала державам-членам в повній мірі використовувати роботу CEPEJ в рамках реформ їх судових систем;

§ висловила жаль, що, незважаючи на попередні обговорення, в тому числі з Комітетом міністрів, не вдалося прийняти рішення про призначення постійного статистика у складі Секретаріату CEPEJ для забезпечення постійності ролі CEPEJ в оцінці функціонування європейських судових систем, тим не менш, привітала зміцнення Секретаріату шляхом призначення додаткового адвоката;

2. Інновації в організації судових систем та залучення зовнішніх співробітників

§ з інтересом взяла до відома доповідь, представлену науковим експертом Даніелою Піана (Італія) на тему «Інновації в організації судової системи та залучення зовнішніх співробітників»;

3. Оцінка європейських судових систем

§ прийняла зміни, запропоновані Робочою групою з оцінювання судових систем (CEPEJ-GT-EVAL) до нової Схеми оцінки (CEPEJ (2012) 12Rev);

§ нагадала своїм членам щодо призначення національних кореспондентів, на яких покладено реагування на питання Схеми оцінки, і вказати Секретаріату свої дані якнайшвидше;

§ взяла до відома, що поліпшена електронна версія Схеми оцінки, включаючи пояснювальну записку, відкрита для заповнення національними кореспондентами до 31 грудня 2013 року, і закликала національних кореспондентів виконувати такі терміни, для того, щоб дані почали оброблятися з січня 2014 року і доповідь CEPEJ була прийнята на 23-му пленарному засіданні (середина 2014 роки);

§ погодилася продовжити цикл візитів з оцінки судової статистики у 2013 році у Латвію, в Україну і, можливо, в Естонію, взяла до відома, що візит з оцінки у Литву відбудеться на початку 2014 року;

§ в принципі погодилася щодо участі Ізраїлю у якості держави-спостерігача, на прохання ізраїльської сторони, в майбутньому циклі оцінки, відповідно до положень, запропонованих Бюро (ЕКЕП-BU (2013) 1) і за згодою Комітету Міністрів та щодо конкретних механізмів такої співпраці, в тому числі фінансових умов;

§ привітала конкретне використання Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD) висновків CEPEJ для оцінки ситуації з судовими системами у європейських країнах-членах OECD та методології CEPEJ для оцінки на неєвропейських членів, взяла до відома, що результати цієї роботи будуть опублікований у листопаді 2013 року і підтвердила свою готовність до подальшої співпраці з OECD у цій галузі;

Співпраця з Європейським Союзом у рамках програми "ЄС Табло правосуддя"

§ обговорила запрошення взяти участь у тендері, організованому Європейською комісією для укладення з Радою Європи / CEPEJ "Багаторічного контракту на послуги з підтримки програми ЄС «Табло правосуддя», даючи CEPEJ завдання щодо забезпечення статистичних та чисельних даних про функціонування судових систем в кожній країні-члені ЄС та надання конкретної інформації, аналізу і тенденції функціонування системи правосуддя щодо кожної держави - члена ЄС, відповідно до методології CEPEJ і в дусі партнерства між Європейським Союзом та Радою Європі;

§ привітала той факт, що Європейська комісія визнала, що створення CEPEJ було точкою відліку оцінки функціонування європейських судових систем і підкреслила необхідність взаємодоповнюваності завдань та уникання дублювання в цій галузі;

§ зазначив, що не було досягнуто консенсусу на цьому етапі, стосовно участі CEPEJ в цій справі;

§ постановила призначити ad hoc робоча група, що складається з членів CEPEJ щодо Австрії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії та доручити їй: 1) подальше обговорення можливості партнерства з Європейською комісією до середини липня 2013 року, 2 ) надання через Секретаріат результати цього обговорення всім членам CEPEJ, III) обговорення своєї позиції з відповідними органами влади у своїх країнах, так щоб остаточне рішення було б прийняте Комітетом заступників міністрів на відповідному засіданні;

4. Якість правосуддя

§ ухвалила "Керівні принципи щодо створення судової карт для забезпечення доступу до правосуддя в сфері якості судової системи» (CEPEJ (2013) 7) та вирішила направити цей документ Комітету Міністрів, щоб він міг взяти його до відома, а також відповідним комітетам та органам Ради Європи, щоб вони могли використовувати його за необхідності; запропонувала своїм членам організувати переклад цих принципів на неофіційні мови та забезпечити широке розповсюдження серед відповідних органів судової влади у своїх країнах;

§ взяла до відома поточну діяльність Робочої групи з питань якості правосуддя (CEPEJ-GT-QUAL) щодо ролі судових експертів та облаштування судових приміщень; доручив Робочій групі з питань якості правосуддя (CEPEJ-GT-QUAL) та Робочій групі з оцінювання судових систем (CEPEJ-GT-EVAL) продовжувати спільну роботи з визначення індикаторів якості правосуддя;

§ повторно запропонувала судам в державах-членах направити до Секретаріату свої кандидатури для організації навчальної програми, спрямованої на визначення ступеня задоволення користувачів Посібника CEPEJ, та запропонувала своїм членам широко інформувати суди в своїх державах про цю можливість ;

5. Організація робочого часу у судах

§ взяла до відома роботу, виконану Керівної групою центру SATURN (Центр з питань організації робочого часу у судах), зокрема, з метою сприяння конкретного застосування Керівних принципів з організації робочого часу в судах; закликала держави-членів направити до Секретаріату до кінця липня 2013 можливі коментарі до останнього звіту щодо тривалості розгляду справ в апеляційних та верховних судах, доручила центру SATURN продовжити свою роботу відповідно до свого стратегічного плану дій;

§ повторно запропонувала бажаючим судам в державах-членах подати до Секретаріату свої кандидатури для організації в судах навчальної програми, спрямованої на реалізацію Інструментів, розроблених центром SATURN щодо організації робочого часу в суді на базі Керівництва CEPEJ, та запропонувала своїм членам широко інформувати суди в своїх державах про цю можливість;

6. Програми співробітництва CEPEJ

§ вітала роботу Спільних програм з Європейським союзом:

- щодо управління судами у Туреччині, яка дає можливість здійснювати у конкретному суді навчальну програму з реалізації інструментів SATURN у великому масштабі, за участю декількох пілотних судів;

- щодо зміцнення демократичних реформ в країнах Південного сусідства, що дає можливість підтримувати судові реформи в Марокко та Тунісі, використовуючи методологію CEPEJ та інструменти, зокрема щодо оцінки судової системи, організації робочого часу та інструменти CEPEJ з оцінки якості правосуддя;

- для підтримки судової реформи в країнах Східного партнерства, що дозволяє оцінити, використовуючи методологію CEPEJ, діяльність судів у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Республіки Молдова та України;

та з задоволенням відзначила, що таким чином діяльність CEPEJ буде поширена та успішно застосовуватись у великих масштабах в європейські держави та за межами Європи;

§ взяла до відома, що CEPEJ може розвивати співробітництво в найближчому майбутньому з Албанією та Йорданією, в рамках нових спільних програм;

7. Взаємовідносини CEPEJ та іншими органами Ради Європи

§ взяла до відома інформацію про діяльність Консультативної ради європейських суддів (CCJE) та Європейського комітету з правового співробітництва (CDCJ);

§ схвалила документ "Пропоновані зміни до деяких рекомендацій - порівняльна таблиця" (CEPEJ (2013) 4), підготовлений на прохання Європейського комітету із правового співробітництва (CDCJ) відповідно до Резолюції № 1 30-й Конференції міністрів юстиції щодо сучасного, прозорого та ефективного правосуддя для надання технічних інструкцій щодо перегляду різних рекомендацій Ради Європи з питань управління судами та електронного правосуддя та постановила направити його в CDCJ, підтвердила свою готовність співпрацювати з CDCJ за необхідності в рамках редакційних групи CDCJ, що відповідають за перегляд рекомендацій;

8. Інше співробітництво з Європейським Союзом

§ взяла до відома інформацію, надану представниками Ірландії та Литви, які виступали від імені країни, що головує у Європейському союзі, та тієї, що буде головувати, про останні та плановані зміни у рамках Союзу в галузі юстиції;

9. Спостерігачі CEPEJ

§ взяла до відома інформацію, надану своїми спостерігачами, подякувала їм за конкретний внесок в її діяльність та запропонувала їм продовжувати робити свої внески у реалізацію програм CEPEJ.

ДОДАТОК I

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Відкриття засідання

2. Ухвалення порядку денного

3. Інформація Голови CEPEJ та Секретаріату:

4. Останні розробки у галузі судочинства у країнах членах Ради Європи.

5. Яким чином інструменти CEPEJ удосконалюють національні судові реформи? Приклад Туреччини.

Доповідач: ІСМАЇЛ АКСЕЛ (Туреччина)

6. Інновації в організації судової системи та залучення зовнішніх працівників: презентація стану поточних досліджень

Доповідач: Даніела ПІАНА, науковий співробітник відділу політичних наук, Університет Болоньї, Італія

7. Оцінка європейських судових систем

Доповідач: Георг СТАВА (Австрія), Заступник Голови CEPEJ та член Робочої групи з оцінки европейских судових систем

i. Імплементація циклу оцінки 2012 - 2014

ii. Імплементація пілотної оцінки процесу співробітництва

iii. Співробітництво з Європейським союзом в рамках програми “Табло юстиції”

iv. Особливе співробітництво з країнами – не членами Ради Європи

§ Оцінка пропозицій держави Ізраїль щодо участі у новому циклі оцінки

§ Співробітництво з Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD)

§ Інше співробітництво.

8. Якість правосуддя (Робоча група з питань якості правосуддя -CEPEJ-GT-QUAL): інформація про поточну діяльність

Доповідач: Фабіо БАРТОЛОМЕО (Італія), член CEPEJ-GT-QUAL

9. SATURN Центр з організації робочого часу у суді: інформація про поточну діяльність

Доповідач: Жак Булє (Швейцарія), Голова Керівної групи центру SATURN

· Перевірка документів для засвідчення даних, які фігурують у звіті “Тривалість провадження у апеляційних та верховних судах країн-членів Ради Європи”

10. Програми співробітництва CEPEJ

- Спільна програма з Європейським союзом щодо управління судами у Туреччині – імплементація інструментів SATURN

Доповідач: Івана БОРЗОВА (Чеська Республіка)

- Спільна програма з Європейським союзом щодо Марокко та Туніса (“Південна програма”)

Доповідач: Жак Булє (Швейцарія)and Секретаріат

- Ефективність правосуддя у країнах Східного партнерства

Доповідач: Франц ван ДЕР ДОЛЕН (Нідерланди)

- Перспективи подальшого співробітництва

11. Відносини між CEPEJ та іншими членами Ради Європи:

i. Консультативна рада європейських суддів (CCJE)

ii. Консультативна рада європейських прокурорів (CCPE)

iii. Європейський комітет правого співробітництва (CDCJ)

iv. Європейських комітет з кримінальних питань (CDPC)

v. Керівний комітет із захисту прав людини (CDDH)

12. Інше співробітництво з європейським союзом

i. Останні події у судовій галузі Європейського союзу

Доповідач: Ноел РУБОТЕМ (Ірландія) та Лайма ГАРНЕЛІЕНЕ (Литва) від імені країни, що головує у Європейському союзі, та тієї, що буде головувати

ii. Європейський день юстиції (Секретаріат).

13. Спостерігачі CEPEJ

14. Інші справи

APPENDIX II

List of participants / Liste des participants

CEPEJ MEMBERS / MEMBRES DE LA CEPEJ

ALBANIA/ALBANIE

Rovena HUSA, Chief of the courts archive, Ministry of Justice, TIRANA

ANDORRA/ANDORRE

Carme OBIOLS, Secrétaire Générale, Conseil supérieur de la Justice, ANDORRE LA VIEILLE, Apologised/ Excusée

ARMENIA/ARMENIE

Armen SANOYAN, Head of International Treaties Expertise Division, Department of International Legal Affairs of the Administration, Ministry of Justice, YEREVAN

AUSTRIA/AUTRICHE

Georg STAWA, Head of Department Pr 8, Projects, Strategy and Innovation, Federal Ministry of Justice, VIENNA, (Vice-President of the CEPEJ / Vice-Président de la CEPEJ)

AZERBAIJAN/AZERBAÏDJAN

Ramin GURBANOV, Chief of reforms division, General department of organisation and supervision,

Co-ordinator of Judicial Modernisation Project, Ministry of Justice, BAKU

BELGIUM/BELGIQUE

Dietger GEERAERT, Attaché Service Juridique, Direction Générale de l'Organisation Judiciaire, Service public fédéral Justice, BRUXELLES

BOSNIA AND HERZEGOVINA/BOSNIE-HERZÉGOVINE

Zlatko KULENOVIC, Republic of Srpska Supreme Court, BANJA LUKA, Apologised / Excusé

Rusmir ŠABETA, Head of the Judicial Administration Department, The Secretariat of the High Judicial and Prosecutorial, Council of Bosnia and Herzegovina, SARAJEVO

BULGARIA/BULGARIE

Ekaterina TODOROVA, Senior Expert, International Legal Co-operation, and European Affairs Directorate, Ministry of Justice, SKOPJE

CROATIA/CROATIE

Gordan MARKOTIC, Assistant Minister for the European Union and International Co-operation, European Union and International Co-operation Directorate, Ministry of Justice, ZAGREB, Apologised / Excusé

CYPRUS/CHYPRE

Effie PAPADOPOULOU, Judge at the Supreme Court, NICOSIA, Apologised / Excusée

CZECH REPUBLIC/REPUBLIQUE TCHEQUE

Ivana BORZOVÁ, Head of Department of Civil Supervision, Ministry of Justice, PRAGUE,

Jana WURSTOVA, International Department, Czech Bar Association, PRAGUE, Apologised / Excusée

DENMARK/DANEMARK

Rasmus NIELSEN, International Coordinator, The Danish Court Administration, COPENHAGEN

ESTONIA/ESTONIE

Kaidi LIPPUS, Head of Legislative Drafting and Development Division, Ministry of Justice, TALLINN

FINLAND/FINLANDE

Kari Samuli KIESILĀINEN, Head of Department, Directorate General, Ministry of Justice, HELSINKI

FRANCE

Jean-Paul SUDRE, Inspecteur général adjoint des services judiciaires, Ministère de la Justice et des Libertés, PARIS, Apologised / Excusé

Karine GILBERG, Chef du bureau de l'expertise et des questions institutionnelles, SG/Service des Affaires européennes et internationales, Ministère de la Justice, PARIS

GEORGIA/GÉORGIE

Irakli ADEISHVILI, Judge, Chamber of Civil Cases, Tbilisi Appeals Court, TBILISI

GERMANY / ALLEMAGNE

Matthias HEGER, Chef du Service de Procédure civile internationale, Ministère fédéral de la Justice, BERLIN,

Anna-Lena LUX, Richterin, Referentin für Europa- und Wissenschaftsrecht, Justizministerium Baden-Württemberg, STUTTGART

GREECE/GRÈCE

Michalis PIKRAMENOS, Ministry of Justice, Counselor of the State, ATHENS

HUNGARY/HONGRIE

Gábor SZÉPLAKI-NAGY, Procureur, Chef d’unité, Parquet Général, Ministère de la justice, BUDAPEST

ICELAND/ISLANDE

Arnfridur EINARSDOTTIR, Judge at the District Court of Reykjavik, District Court of Reykjavik, REYKJAVIK

IRELAND/IRLANDE

Caroline MURPHY, Courts Policy Division, Department of Justice and Equality, DUBLIN

Noel RUBOTHAM, Head of Reform and Development, Courts Service, Green Street Courthouse, DUBLIN

ITALY/ITALIE

Fabio BARTOLOMEO, Directeur général des statistiques, Ministère de la Justice, ROME

LATVIA/LETTONIE

Aija BRANTA, Judge of the Constitutional Court, Ministry of Justice, RIGA

LIECHSTENSTEIN

LITHUANIA/LITUANIE

Laima GARNELIENE, Head of Criminal Cases Division, Lithuanian Court of Appeal, VILNIUS

LUXEMBOURG

Laurent THYES, Attaché de Gouvernement, Ministère de la justice, Centre administratif Pierre Werner, LUXEMBOURG-KIRCHBERG

MALTA/MALTE

Francesco DEPASQUALE, Magistrate, Court of Justice, Ministry of Justice and Home Affairs, VALLETTA

REPUBLIC OF MOLDOVA / REPUBLIQUE DE MOLDOVA

Ludmila POPA, legal adviser, Drafting normative acts division, Ministry of justice, CHISINAU

Diana SCOBIOALA, Head of Directorate General International Relations and European Integration, Ministry of Justice, CHISINAU, Apologised / Excusée

MONACO

Stéphanie MOUROU VIKSTRÖM, Premier juge au Tribunal de première instance. Tribunal de première instance, Palais de Justice, MONACO

MONTENEGRO/MONTÉNÉGRO

Tijana BADNJAR, Department for International Co-operation and European Integration, Ministry of Justice and Human Rights, PODGORICA

NETHERLANDS/PAYS-BAS

Frans VAN DER DOELEN, Programme Manager of the Department of the Justice System, Ministry of Justice, THE HAGUE

NORWAY/NORVÈGE

Audun BERG, Senior adviser, The National Courts Administration, TRONDHEIM

Linda Katharina DRAZDIAK, Section for European and international Affairs, Ministry of Justice and Police,

POLAND/POLOGNE

Anita LAWANDOWSKA, Deputy Director of the Department of Courts, Organisation and Judicial Analyses

Ministry of Justice, WARSAW,: Apologised/Excusée

PORTUGAL

João ARSÉNIO DE OLIVEIRA, Head of Department, International Affairs Department, Directorate General for Justice Policy, Ministry of Justice, LISBON, Apologised / Excusé

Sara NUNES DE ALMEIDA, Legal Adviser , Cabinet des relations internationales, Direction Générale de la politique de la justice, Minsitère de la Justice, LISBON

ROMANIA/ROUMANIE

Violeta BELEGANTE, Conseiller juridique, Chef du service du droit privé, Direction de l'Elaboration des actes normatifs, des études et de la documentation, Ministère de la Justice, BUCAREST

THE RUSSIAN FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE

Elena AVAKYAN, Head of the Control and Analysis Department, the Supreme Commercial Court of the Russian Federation, MOSCOW

Alexandra DRONOVA, Director of Department of International Law and Co-operation, Ministry of Justice of the Russian Federation, MOSCOW

Vladislav STARZHENETSKIY, Head of the International Law and Cooperation Department, the Supreme Commercial Court of the Russian Federation, MOSCOW

Alexander PARSHIN, Deputy Director General of the Judicial Department at the Supreme court of the Russian Federation, MOSCOW

Konstantin KOSORUKOV, Deputy for Legal Affairs to the Permanent Representative of the Russian Federation at the Council of Europe, STRASBOURG, FRANCE

Vasily GAVRICHKOV, Deputy Chairman of the Moscow District Court, MOSCOW

Anastasia MOSKALENKO, a.i. Head of Division of International Co-operation of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation, MOSCOW

SAN MARINO/SAINT MARIN

SERBIA/SERBIE

Ljiljana BLAGOJEVIC, Assistant Minister for Judiciary, Ministry of Justice and Public Administration, BELGRADE

SLOVAK REPUBLIC/RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Ladislav DUDITS, Judge, Kosice Regional Court, Krajsky sud v Kosiciach, KOSICE

SLOVENIA /SLOVENIE

Marko SORLI, Vice President of the Supreme Court, LJUBLJANA

SPAIN/ESPAGNE

Maria Jesús FRAILE MARTIN Adviser, Directorate General International Legal Cooperation and Religious Affairs, Ministry of Justice, MADRID

SWEDEN/SUÈDE

Malin KÄLL, Legal adviser, the Swedish National Courts Administration, Apologised/Excusée

SWITZERLAND/SUISSE

Jacques BÜHLER, Secrétaire Général suppléant, Tribunal fédéral suisse, LAUSANNE (Chair of the Steering Group of the SATURN Centre/ Président du Groupe de Pilotage du Centre SATURN)

"THE FORMER YOUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA"/"L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE"

Nikola PROKOPENKO, Head of Department of Courts, Public Prosecutors and other Judicial institutions, Ministry of Justice, SKOPJE

TURKEY/TURQUIE

Ismail AKSEL, Judge, Department for Strategy and Development, Ministry of Justice, ANKARA,

Ibrahim DEMIRTAS, Judge, Ministry of Justice, ANKARA

UKRAINE

Polina KAZAKEVITCH, Chef de Service de la coopération internationale de la Haute Commission à la qualification des juges, KYIV

UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI

John STACEY, Government Advisor for Efficiency and Quality of Justice, NORTHANTS (President of the CEPEJ / Président de la CEPEJ)

Edwin KILBY, Head of European Strategy and Institutions, Law, Rights and International Directorate, Justice Policy Group, Ministry of Justice, LONDON

SCIENTIFIC EXPERT / EXPERT SCIENTIFIQUE

Daniela PIANA, Département des Sciences politiques, Université de Bologne, BOLOGNE

OBSERVER STATES / ÉTATS OBSERVATEURS

CANADA

HOLY SEE / SAINT-SIÈGE

JAPAN /JAPON

MEXICO / MEXIQUE

José Humberto LOPEZ-PORTILLO, Deputy Attaché for Legal Affairs, Legal Attaché Office for Europe of the Attorney, General of Mexico, Embassy of Mexico, MADRID

Alejandro MARTINEZ-PERALTA, Adjoint à l’Observateur permanent, Chargé d'affaires, a. i, Mission Permanente du Mexique auprès du Conseil de l’Europe, STRASBOURG, FRANCE

UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE

ISRAEL / ISRAËL

Keren WEINSHALL-MARGEL, Director, Israeli Courts Research Division (ICRD), The Supreme Court of Israel, JERUSALEM

MOROCCO / MAROC

Najia RAHALI, Directrice des études, de la coopération et de la modernisation, Ministre de la Justice, RABAT

Abdallah BOUJIDA, Président du tribunal de première instance (pôle civil), CASABLANCA

Abdelaziz ISSERSSIF, Président du tribunal de première instance, SIDI KACEM

Abdelmati EL KADDOURI, Président du Tribunal administratif, AGADIR

Abderrafi EROUIHANE, Institut Supérieur de la Magistrature,

INVITED STATE / PAYS INVITE

TUNISIA / TUNISIE

Rhida BEN AMOR, Procureur Général près la Cour de Cassation

Fatma EZZAHRA BEN MAHMOUD, Présidente du Tribunal de Première instance de Tunis

Radhia BEN AISSA, Juge Cantonal de Zaghouan,

OBSERVERS / OBSERVATEURS

COUNCIL OF THE BARS AND LAW SOCIETIES OF THE EUROPEAN UNION / CONSEIL DES BARREAUX EUROPÉENS (CCBE)

Simone CUOMO (Mr), Senior Legal Advisor, Council of Bars and Law Societies of Europe (European lawyers promoting law and justice) BRUSSELS, BELGIUM

EUROPEAN ASSOCIATION OF JUDGES / ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MAGISTRATS (EAJ)

Gerhard REISSNER, (Chair of the CCJE/Président du CCJE), President of the International Association of Judges, President of the District Court of Floridsdorf, VIENNA, AUSTRIA

EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER AND COURT CLERKS / UNION EUROPÉENNE DES GREFFIERS DE JUSTICE (EUR)

Thomas KAPPL, President of EUR, MÜNCHEN, germany, Apologised / Excusé

Jean-Jacques KUSTER, Greffier en Chef, Tribunal d’Instance, STRASBOURG CEDEX, FRANCE

Vivien WHYTE, Greffier au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, STRASBOURG, FRANCE

INTERNATIONAL UNION OF BAILIFFS / UNION INTERNATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ET OFFICIERS JUDICIAIRES (UIHJ)

Bernard MENUT, 1er Vice- président de l’UIH,

EUROPEAN FEDERATION OF ADMINISTRATIVE JUDGES / FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES JUGES ADMINISTRATIFS

Pierre VINCENT, Cour Administrative d’Appel de Nancy, NANCY, FRANCE, Apologised /Excusé

MAGISTRATS EUROPÉENS POUR LES DÉMOCRATIES ET LES LIBERTÉS (MEDEL)

EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK (EJTN) / RÉSEAU EUROPÉEN DE FORMATION JUDICIAIRE (REFJ)

EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE JUDICIARY (ENCJ) / RESEAU EUROPEEN DES CONSEILS DE LA JUSTICE (RECJ)

Monique VAN DER GOES, Director ENCJ Office,

AMERICAN BAR ASSOCIATION - RULE OF LAW INITIATIVE (ABA-RULE OF LAW)

COUNCIL OF THE NOTARIATS OF THE EUROPEAN UNION / CONSEIL DES NOTARIATS DE L’UNION EUROPEENNE

***

EUROPEAN UNION / UNION EUROPÉENNE

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION / CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE

Pawel NALEWAJKO, Office 20 MN 17 (Justus Lipsius), BRUXELLES

EUROPEAN COMMISSION / COMMISSION EUROPÉENNE

Aristotelis GAVRILIADIS, Directorate General JUST/A/1, Civil Justice , BRUSSELS, BELGIUM,

EUROPEAN PARLIAMENT (LIBE Commission) / PARLEMENT EUROPEEN (Commission LIBE)

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS / AGENCE DE L’UNION EUROPEENNE POUR LES DROITS FONDAMENTAUX

Jonas GRIMHEDEN, Head of Sector Access to Justice, Freedom and Justice Department, VIENNA, AUSTRIA

***

THE HAGUE CONFERENCE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW / CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

WORLDBANK / BANQUE MONDIALE: Apologised / Excusée

***

COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L’EUROPE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (ECHR) / COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH)

Paola TONARELLI-LACORE, Registry of the European Court of Human Rights/Greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme, STRASBOURG, FRANCE

PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE / ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE

Volodymyr PYLYPENKO, Verkhovna Rada, Grushevski, KYIV, UKRAINE

CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES / CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS (CCJE)

Gerhard REISSNER, (Chair of the CCJE/Président du CCJE), President of the International Association of Judges, President of the District Court of Floridsdorf, VIENNA, AUSTRIA

EUROPEAN COMMITTEE ON LEGAL CO-OPERATION / COMITE EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE (CDCJ)

Edwin KILBY, Head of European Strategy and Institutions, Law, Rights and International Directorate, Justice Policy Group, Ministry of Justice, LONDON

CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN PROSECUTORS / CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPÉENS (CCPE): Apologised / Excusé

EUROPEAN COMMITTEE FOR CRIME PROBLEMS / COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC): Apologised / Excusé

STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS / COMITE DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L’HOMME (CDDH) : Apologised / Excusé

***

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) / ORGANISATION POUR LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE)

Zsuzsanna LONTI, Senior Project Manager, PARIS, FRANCE

***

SECRETARIAT

DGI – Human Rights and Rule of Law – Division for the Independence and Efficiency of Justice /

DGI - Droits de l’Homme et Etat de droit – Division pour l’indépendance et l’efficacité de la justice

Hanne JUNCHER, Head of the Justice and Legal Co-operation Department / Service de la cooperation judiciaire et juridique

Stéphane LEYENBERGER, Secretary of the CEPEJ / Secrétaire de la CEPEJ

Muriel DECOT, Co-Secretary of the CEPEJ / Co-secrétaire de la CEPEJ

Artashes MELIKYAN, Administrator / Administrateur

Hasan HENDEK, Special Advisor to the Secretariat of the CEPEJ, Special Counselor to the Secretariat of the CEPEJ / Conseiller spécial auprès du Secrétariat de la CEPEJ

Maria ORESHKINA, Principal Administrative assistant / Assistante administrative principale

Roberto CHENAL, Administrator / Administrateur

Jean-Pierre GEILLER, Documentation

Annette SATTEL, Administration and Networks

Elisabeth HEURTEBISE, Assistant/Assistante

Naomi TREWINNARD, Trainee

Interpreters / Interprètes

Grégoire DEVICTOR

Didier JUNGLING

Jean-Jacques PEDUSSAUD

Kolia ILIN

Alexei MILKO

Перейти на початок