Версiя для друку

Робочий семінар на тему: "Робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в нових умовах”

Проект United States Agency International Development (USAID) “Україна: верховенство права” виступив організатором триденного робочого семінару “Робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в новихумовах”, що відбувся 9-11 лютого цього року в м. Яремче Івано-Франківськоїобласті.

На семінар були запрошені представники Адміністрації Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, Вищої ради юстиції, Ради суддів України, ради суддів загальних судів, ради суддів адміністративних судів, ради суддів господарських судів, вищих спеціалізованих судів, Національної школи суддів, Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації та вищих навчальних закладів. Необхідність проведення такого заходу була викликана потребою обговорити низку питань, пов’язаних з діяльністю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в умовах чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За рівнем представництва, проблематикою запропонованих до обговорення питань і кількістю прийнятих рішень цей семінар став наймасштабнішим заходом з часу набуття Комісією статусу постійно діючого органу в системі судоустрою України. Організаторам вдалося залучити до дискусії щодо діяльності Комісії представників тих державних інституцій, які мають безпосередньо співробітничати з Комісією при виконанні нею визначених законом повноважень.

Окрім розгляду загальних питань, на семінарі особливу увагу було приділено одному з найважливіших напрямів роботи Комісії – проведенню добору кандидатів на посаду судді вперше.

У перший день роботи семінару темою для обговорення в контексті підготовки Комісією таких етапів процедури добору, як анонімне тестування і кваліфікаційний іспит, стало питання розроблення тестів і практичних завдань для встановлення рівня знань і умінь кандидатів, що мають відповідати міжнародним стандартам.

Ректор Академії суддів України Войтюк І.А. повідомила присутнім, що академія тривалий час займалася розробкою тестових завдань та їх апробацією. З огляду на це на семінарі було прийнято рішення при формуванні тестових матеріалів для кандидатів на посаду судді використати позитивні напрацювання академії. Зі свого боку, Комісія повинна невідкладно розпочати розробку нових тестів, оскільки матеріалів академії вочевидь недостатньо.

Запрошені на робочий семінар американські колеги поділилися своїм досвідом роботи, поінформували учасників щодо структури, функцій та організації роботи органу з добору суддів у штаті Каліфорнія.

Були обговорені міжнародні стандарти організації діяльності професійного тестового центру й запропоновані варіанти створення такого центру та управління ним.

У цьому контексті зазначалося, що для проведення анонімного письмового тестування та кваліфікаційного іспиту кандидатів Комісія повинна використовувати такі тести і практичні завдання, які в повному обсязі забезпечуватимуть об’єктивність та якість оцінки рівня теоретичних знань кандидатів у галузі права і їх професійної підготовки.

Для розробки науково обгрунтованих тестів, як наголошувалося доповідачами, необхідна методика, що включає сукупність методів аналізу змісту і форм завдань, а також певний науковий підхід до збору й обробки інформації, потрібні методи розрахунку параметрів завдань і експертизи якості тестів і тестових завдань.

Крім того, тестові завдання підлягають перевірці, зокрема на предмет валідності та релевантності, що є специфічною процедурою, яка вимагає глибоких теоретичних знань у галузі права і знань методології формування тестових завдань.

Під час обговорення питань тестування представники вищих юридичних навчальних закладів запропонували фахівцям Комісії допомогу в підготовці тестових матеріалів.

Другий день роботи семінару був присвячений питанням складання кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту, визначення їх рейтингу та проведення конкурсу. Йшлося про проблеми процедурного і науково-методичного характеру. З метою їх розв’язання було запропоновано кілька варіантів процедури кваліфікаційного іспиту та орієнтовні плани порядку його проведення. З іноземним досвідом розв’язання процедурних питань притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності учасники семінару ознайомилися у третій день роботи.

Предметом обговорення стало питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема стандартизації цієї процедури. Далі учасники перейшли до дискусії з питання, чи повинна Комісія колегіально розглядати всі скарги про дисциплінарну відповідальність суддів незалежно від обґрунтованості скарги, адже закон цього не регулює. Важливу думку висловив Куйбіда Р.О., заступник Голови правління Центру політико-правових реформ, щодо недоцільності розглядати колегіально ту скаргу, яка не містить підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Куйбіда Р.О. також зазначив, що строки розгляду дисциплінарної справи мають бути розумними, оскільки Законом України «Про судоустрій і статус суддів» таких строків не встановлено.

За підсумками семінару було прийнято рішення обробити, систематизувати інформацію і висловлені пропозиції й урахувати їх в роботі Комісії в межах повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Перейти на початок