Версiя для друку

Робочий семінар на тему: “Практичні аспекти дисциплінарної відповідальності судді”

9-10 грудня 2011 року в Івано-Франківській області, с.Татарів Вища кваліфікаційна комісія суддів України за підтримки Проекту United States Agency International Development (USAID) «Україна: справедливе правосуддя» провела дводенний робочий семінар на тему: “Практичні аспекти дисциплінарної відповідальності судді”

На семінар були запрошені представники Адміністрації Президента України, Міністерства юстиції України, Вищої ради юстиції, Ради суддів Украни, Ради суддів загальних судів України, вищих спеціалізованих судів, Національної школи суддів України, голови апеляційних судів та інші представники судової влади.

Робочий семінар було організовано з метою обговорення проектів документів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України по регулюванню процесу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, використання в дисциплінарному процесі сучасних інформаційних технологій та стандартизованих документів з метою вдосконалення дисциплінарної практики стосовно суддів, ознайомлення членів і працівників секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з іноземним досвідом організації роботи державного органу по притягненню суддів до досциплінарної відповідальності, розроблення в світлі вимог законодавства України рекомендацій щодо змісту внітрішніх нормативних актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про коло повноважень та статус дисциплінарних інспекторів.

У перший день роботи семінару темами для обговорення були правове регулювання дисциплінарної відповідальності судді; вирішення ВККСУ питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті; проблемні процедурні питання притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в Україні; європейські підходи до організації дисциплінарної практики стосовно судді; досвід роботи дисциплінарних інспекторів та їх статус і повноваження в Португалії; дисциплінарна відповідальність судді, який перебуває на адміністративній посаді за неналежне виконання адміністративних повноважень; критерії, підходи та межі тлумачення ВККСУ порушення правил суддівської етики як підстави для дисциплінарної відповідальності судді; роль ВККСУ у визначенні достатності підстав для направлення рекомендації до ВРЮ по вирішенню питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади; американський досвід організації роботи дисциплінарних інспекторів та стандарти розгляду і розслідування дисциплінарних скарг.

Запрошені на робочий семінар Голова кабінету віце-президента Вищої ради суддів Португалії та колишній член Вищої ради суддів Португалії Жозе Мануель Дуру Матеус Кардозо проінформовано учасників семінару про Європейський досвід щодо статусу і повноважень дисциплінарного інспектора, організацію роботи та процедуру дисциплінарного провадження щодо судді та вимог, які пред’являються до дисциплінарного інспектора та процедури його призначення.

Голова Ради Комісії з питань суддівської поведінки штату Каліфорнія Вікторія Хенлі розповіла про практику розгляду скарг на дії суддів та проведення розслідування Комісії штату Каліфорнія. Зокрема, експерт зазначила, що визначено вимоги до юристів, які проводять розслідування за скаргами на дії суддів (стаж роботи яких не може бути менше 4 років); використовується спеціалізація у розгляді скарг по категоріям; попередня оцінка скарг проводиться юристами, які визначають чи є підстави для проведення розслідування; по кожній скарзі складаються робочі записки за встановленим зразком для оперативності розгляду на засіданні Комісії; у разі прийнятності скарги, складається план і починається розслідування. Процедура розслідування викладена в інструкціях та посібнику, які є обов’язковими до виконання юристами.

Крім того, учасники семінару приділили увагу обговоренню проблемним аспектам строків звернення із скаргою на поведінку судді для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Другий день роботи семінару був присвячений питанням перевірки даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи; питанням стадій дисциплінарного процесу відносно судді; оскарженню рішень ВККСУ.

Також учасники семінару приділили увагу обговоренню змісту Положення про службу дисциплінарних інспекторів та кола повноважень дисциплінарного інспектора за проектом посадової інструкції.

Експерт Проекту “Україна: справедливе правосуддя” Кетріс ДеКлу повідомив про досвід США у використанні новітніх технологій в дисциплінарному провадженні відносно суддів, зокрема, запропонував процедуру та порядок кожної дії (функції) в межах дисциплінарної процедури повністю задокументувати у формі довідника (посібника), а саме, довідник з приймання, руху скарги та адміністрування скарг, довідник з проведення перевірки та розслідування, довідник з проведення засідань та прийняття рішень, довідник з адміністрування інформаційних потоків.

Крім того, зазначив, що доцільно було б запровадити адміністрування інформаційних систем, що дозволить забезпечити контроль за процесом розгляду скарг та процесом дисциплінарного провадження, складати відповідні звіти.

По завершенню семінару та результатами обговорення його підсумків представниками Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укрїни було висловлено сподівання на подальшу співпрацю між Проектом «Україна: справедливе правосуддя».

Перейти на початок