Версiя для друку

П’ята заключна навчальна сесія для суддів-тренерів з методології тлумачення нормативно-правових актів

11 – 13 червня 2012 року у приміщенні Верховного суду України відбулася навчальна сесія для суддів-тренерів, яка є заключним заходом цілого курсу з методології тлумачення нормативно-правових актів, що складався з п’яти навчальних сесій. Метою навчальної сесії було надати постійним учасникам навчальних семінарів системних знань з методології тлумачення нормативно-правових актів і в такий спосіб підготувати їх до подальшого викладання зазначеного матеріалу в Національній школі суддів України . Учасники, серед яких були судді Верховного суду України, вищих спеціалізованих та апеляційних судів, обговорили та погодили рекомендації щодо тлумачення та застосування нормативно-правових актів судами України (110 правил тлумачення та застосування нормативно-правових актів).

Заключній сесії передували чотири тижневі семінари. Перші два з них були покликані надати учасникам семінарів базові знання – довести до відома учасників фундаментальні положення методології, знайти порозуміння стосовно того, що застосування методології є необхідною передумовою забезпечення єдності, прозорості та законності судової практики.

Метою третього та четвертого семінарів стало формування в учасників практичних навичок викладання положень методології тлумачення нормативно-правових актів. Саме тому під час цих семінарів були здійснені презентація та обговорення Плану-конспекту з методології тлумачення нормативно-правових актів та презентація лекцій з методології, підготовлених на базі Плану-конспекту, що були опрацьовані учасниками самостійно.

Головними експертами та доповідачами протягом всього навчального курсу були Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін, завідувач кафедри цивільного та трудового права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Володимир Ротань, доцент кафедри цивільного та трудового права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Олег Сонін та експерт Ради Європи Джон Ліптон, який в деталях ознайомив учасників з правотлумачною і правозастосовною практикою в європейських країнах з питань, що розглядалися впродовж сесії.

Вітаючи учасників із завершенням п’ятої заключної сесії, Ігор Самсін надав свої коментарі щодо можливих шляхів розв’язання спірних питань та заповнення прогалин у вітчизняному законодавстві. Голова Комісії зазначив, що проведення семінарсько-лекційних занять такого формату стало своєрідним визнанням Україною свого курсу на запозичення і впровадження досвіду демократичних країн, визнанням того, що кваліфікація суддів є запорукою справедливого судочинства та ефективного правосуддя.

Ігор Самсін підкреслив, що завдання, які були визначені на початку курсу методології, були успішно виконані та було досягнуто згоди щодо необхідності застосування методології тлумачення актів законодавства під час здійснення правосуддя, і стосовно того, що результати її використання дають змогу встановити дійсний зміст нормативно-правових актів, що стали предметом тлумачення, визначити коло та зміст прав та обов’язків, які цими нормативно-правовими актами закріплюються.

З вітальним словом також виступив Оскар Аларкон, керівник Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу “Прозорість та ефективність судової системи України”, за підтримки якої було організовано та проведено зазначений навчальний курс.

Підсумовуючи результати сесії, Ігор Самсін висловив подяку вітчизняним та європейським експертам, Оскару Аларкону та зазначив, що правила тлумачення нормативно-правових актів, які були предметом обговорення цього семінару, будуть рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією України як основа для підготовки підручника, що буде використовуватися для підготовки кандидатів на посади суддів та підвищення кваліфікації суддів.

Перейти на початок