Версiя для друку

Друга щорічна міжнародна конференція «ВККСУ: європейський курс України – реформа в дії»

Друга щорічна міжнародна конференція «ВККСУ: європейський курс України – реформа в дії»

29 жовтня 2013 року в Києві пройшла друга щорічна міжнародна конференція «ВККСУ: європейський курс України – реформа в дії».

Захід, у якому взяли участь керівники українських й зарубіжних судових інституцій та експерти, сприяв створенню в державі незалежної судової влади, здатної надійно захищати права людини. На це спрямовані ініціатива Президента України щодо внесення змін до розділу «Правосуддя» Основного закону держави та діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» стала постійно діючим органом у системі судоустрою України.

Одне з головних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України – контроль за діяльністю суддів. Нині відомство констатує, що найбільш болючою проблемою вітчизняного правосуддя є систематичні порушення процесуальних строків.

Довідка. Згідно зі статикою Верховного Суду України, за 2002-2008 роки у кримінальному судочинстві відсоток справ, які призначаються судами першої інстанції з порушенням строків, у середньому становив 9,3 %, у 2010 році 21% справ не розглянуто в термін понад 6 місяців. У цивільному судочинстві провадження у справах по першій інстанції у 2002-2008 рр. закінчено поза строками, встановленими ЦПК України. У середньому в 20 % випадків у 2010 році цей показник становив від 5 до 33% справ у різних регіонах України.

Головна причина такої ситуації - перевантаженість судів усіх рівнів, а особливо - першої ланки. Але трапляються й випадки невміння суддів організувати роботу з розгляду судових справ та неналежне виконання ними службових обов’язків. Тому процедура дисциплінарного провадження потребує негайного вдосконалення.

«Насамперед, необхідно розмежувати повноваження ВККС та органів, причетних до перевірки рішень Комісії – Вищої ради юстиції та Вищого адміністративного суду України, встановлення чітких критеріїв перевірки цими органами рішень. Досвід роботи Комісії з питань дисциплінарної відповідальності суддів дозволив удосконалити процедуру дисциплінарного провадження та сформулювати єдність позиції Комісії зі спірних питань щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Але вимушений зауважити, що інші органи, які повноважні переглядати рішення Комісії в разі їх оскарження (ВАСУ та ВРЮ), або не мають єдиної позиції, або не довели до відома Комісії свої узагальнені та єдині підходи до розгляду таких питань. Це призводить до дисбалансу у взаємодії Комісії із зазначеними органами й не сприяє удосконаленню дисциплінарної практики щодо суддів»,- зазначає голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін.

Питання відповідальності суддів за порушення присяги та дисциплінарної відповідальності – на сьогодні ключові для Президента України, для Конституційного суду та Конституційної асамблеї, заявив Голова Вищої Ради юстиції Володимир Колесниченко: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України зробила колосальну роботу не тільки щодо процедури самого добору суддів, але й в організаційному плані. Якість роботи Комісії постійно покращується і ми це відчуваємо і на наших засіданнях. Це перш за все заслуга її керівника Ігоря Самсіна і всіх членів комісії без винятку. Сьогодні тисячі юристів хочуть бути суддями і доля цих майбутніх суддів у ваших руках».

Безліч скарг на рішення українських судів отримує й уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Змінити ситуацію, впевнена Валерія Лутковська, можна лише за наявності внутрішньої волі: «Мій власний досвід показує, що будь-яка ініціатива, яка приходить ззовні на покращення того чи іншого, сходить нанівець, якщо не існує внутрішньої волі. Я дуже сподіваюсь, що ВККСУ стане флагманом, який поведе за собою в частині покращення судової гілки влади, підвищення її ефективності. Без цього правової держави не буде».

Про важливу роль, яка відводиться для ВККСУ в проведенні судової реформи, свідчить низка рішень, ухвалених Главою нашої держави. Зокрема, 10 липня 2012 року Президентом України дано доручення Кабінету Міністрів України «Про фінансування витрат на оплату праці працівників апаратів судів, а також створення необхідних умов для підготовки Національною школою суддів України висококваліфікованих кадрів для судової системи».

Наразі Комісія визначається із результатами кваліфікаційного іспиту претендентів другого добору на посаду судді, з 22 жовтня розпочалися засідання з оцінювання виконаних кандидатами практичних завдань та виявлення моральних і особистих якостей. Анонімні тести розроблялись та апробовувалися за допомогою міжнародних експертів. А у 2013 році заплановане проведення третього всеукраїнського добору кандидатів на посаду судді з уведенням такої стадії добору як спеціальна підготовка, яку організовуватиме Національна школа суддів України.

На необхідності ретельної підготовки суддів наголошує і постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький: «Для того щоб якісно виконувати свою роботу і відповідати очікуванням суспільства, в судах повинні працювати судді, що володіють найвищими етичними стандартами і широкими правовими і соціальними знаннями. Судова практика Європейського суду з прав людини показує, що необхідність навчання суддів зросла. Оскільки в ході розгляду справ в національних судах виникають все більш складні і делікатні питання, з якими судді повинні справлятися в повній мірі».

Нині Вища кваліфікаційна комісія суддів разом з Національною школою суддів за дорученням Президента України також організовують перепідготовку працівників правоохоронних органів, пенітенціарної служби, суддів та адвокатів з питань застосування нових положень Кримінального процесуального кодексу, який набуває чинності в листопаді 2012 року.

І це лише перші кроки, зазначає Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор Самсін: «Судова реформа — не одномоментний акт. Це тривалий і тернистий шлях до становлення правової держави. Українська юридична система, не зважаючи на деякі недоліки, робить кроки, щоб набути більш цивілізованої форми, й успішні кроки, а дворічна діяльність Комісії – підтвердження цьому»

Перейти на початок