Версiя для друку

Заключна конференція Проекту «Прозорість та ефективність судової системи України»

13-14 грудня 2011 року в готелі “Опера” (м. Київ) відбулась заключна конференція Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи “Прозорість та ефективність судової системи України” (проект TEJSU), яка була присвячена офіційному завершенню роботи проекту.

У ході конференції реципієнти проекту в Україні, міжнародні експерти, представники Європейського Союзу та Ради Європи, представники громадських організацій та науковці мали змогу ознайомитись з результатами роботи проекту в сфері підтримки судової реформи в Україні та висловити своє бачення його продовження.

Відкриваючи конференцію, керівник проекту Оскар Аларкон Хіменес нагадав, що проект функціонує з 2 липня 2008 року та, що за ці більш ніж 3 роки інтенсивної роботи було досягнуто ряд важливих результатів у сфері судочинства.

У своїй доповіді в.о. Голови Управління правової співпраці Департаменту правосуддя і правового співробітництва Директорату правосуддя і захисту людської гідності Генерального Директорату “Права людини і верховенство права” Ради Європи Тетяна Термачич окреслила основні напрямки роботи проекту:

 • підготовка рекомендацій та висновків стосовно потреб у подальшому покращенні українського законодавства у сфері судочинства, зокрема, щодо проектів Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про адвокатуру”, Кримінально-процесуального кодексу України;
 • надання інституційної підтримки:
  • Вищій кваліфікаційній комісії суддів України;
  • Національній школі суддів;
  • Верховному Суду України;
 • розбудова потенціалу для представників правничих професій у сфері застосування Європейської конвенції з прав людини, Європейської конвенції щодо протидії расизму та нетерпимості, європейського законодавства проти корупції;
 • забезпечення поширення інформації стосовно європейських стандартів у сфері захисту основоположних прав людини включно зі свободою вираження поглядів та захистом власності;
 • надання технічної допомоги (закупівля комп'ютерного обладнання для судів, запровадження нової системи документообігу у судах загальної юрисдикції);
 • поглиблення обізнаності загальних верств населення з гарантіями прав людини.


Крім того, Тетяна Термачич запевнила, що Рада Європи буде й надалі надавати підтримку Україні у сфері розбудови судової системи для того, щоб “ми мали єдине бачення правосуддя”.

Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Валерій Бондик нагадав про велику законодавчу роботу, що супроводжувала проведення судової реформи й про те, що ця реформа ще не завершена.

Юрій Полтавець, радник Голови Вищої ради юстиції України, зазначив, що Вища рада юстиції як бенефіціар проекту максимально сприяла успішному завершенню заходів проекту, які заклали підвалини для побудови правової держави.

Руслан Кирилюк, Голова Державної судової адміністрації України, висловив подяку проекту за проведення заходів, що сприяли поліпшенню діяльності судової системи, зокрема, за вивчення питань фінансування судів та навантаженості суддів, прокладення віртуальних мереж, введення автоматизації документообігу судів загальної юрисдикції, забезпечення комп'ютерним обладнанням судів Чернівецької області.

У ході конференції виступили міжнародні експерти у галузі права Лорена Бахмайєр, Рамон Мулєра (Іспанія), Ритіс Йокубаускас (Литва), Джеремі МакБрайд (Великобританія), Ерік Сванідзе (Грузія), рекомендації яких були враховані при підготовці проектів Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про адвокатуру”, “Про безоплатну правову допомогу”, Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, під час конференції виступили представники органів, інституційну підтримку яким надав проект. Заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Михайло Вільгушинський, проректор з підготовки кадрів для судових органів Національної школи суддів України Оксана Кучинська, проректор Національної академії прокуратури України Ігор Козьяков згадали спільні заходи, проведені за підтримки проекту, зокрема, навчальні візити для ознайомлення з діяльністю органів зарубіжних країн із аналогічними повноваженнями, проведення навчальних тренінгів та семінарів для суддів, підготовки медіаторів, проведення 25-26 листопада 2010 року міжнародної конференції “Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів та суддів”.

Від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у конференції взяли участь начальник відділу міжнародного співробітництва Поліна Казакевич та начальник методичного відділу з професійної підготовка суддів Роман Савчук, які висловили подяку колективу проекту за підтримку в реалізації спільних заходів, таких як: здійснення навчальних візитів до Королівства Іспанія та Республіки Польща, проведення чотирьох навчальних сесій для суддів вищих спеціалізованих та апеляційних суддів з методології тлумачення нормативно- правових актів та проведення першої міжнародної науково-практичної конференції на тему “Вища кваліфікаційної комісія суддів України: набутий досвід, актуальні питання та перспективи”.

У своїй промові Поліна Казакевич зазначила, що високий професіоналізм колективу проекту забезпечив успішну реалізацію всіх заходів, спрямованих на посилення прозорості та відповідальності судової системи України.

Зважаючи на успішне виконання проекту та беззаперечну потребу у подальшій консультативній роботі щодо реформування судової системи України, всі реципієнти проекту висловили побажання стосовно можливого подовження проекту.

У своїй заключній промові керівник проекту Оскар Аларкон Хіменес наголосив на тому, що успішних результатів неможливо було б досягнути без співробітництва з партнерами проекту — органами державної влади України та громадськими організаціями та подякував усім українським реципієнтам за їх безперервну підтримку проекту.

Перейти на початок