Версiя для друку

6-7 грудня 2011 року міжнародна конференція на тему: “Стратегічне планування в судовій гілці влади”

6-7 грудня 2011 року в Президент-готелі пройшла дводенна міжнародна конференція на тему: “Стратегічне планування в судовій гілці влади”, організована Радою суддів України, Державною судовою адміністрацією України та проектом Агентства США з міжнародного розвитку “Україна: справедливе правосуддя”.

До участі у конференції були запрошені представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Міністерства юстиції України; судових установ України, таких як Верховний Суд України, Конституційний Суд України, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд, апеляційні та місцеві суди, Вища рада юстиції, Рада суддів України, Державна судова адміністрація, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національна школа суддів; представники громадянського суспільства, включаючи неурядові організації, об'єднання адвокатів, суддів, бізнес асоціації, аналітичні та дослідницькі центри, вищі навчальні заклади, засоби масової інформації; представники міжнародних донорських організацій, що діють у сфері верховенства права; представники судових інституцій та організацій, що втілюють стратегічні плани в судових системах у Європі та США.

Участь у конференції від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України взяли: Голова Ігор Самсін та начальник відділу міжнародного співробітництва Поліна Казакевич.

Відкриваючи конференцію із вітальним словом до всіх присутніх звернулись та побажали плідної співпраці: суддя Верховного Суду України, Голова Ради суддів України Ярослав Романюк; Посол Сполучених Штатів Америки Джон Теффт; Голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк та Керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку “Україна: справедливе правосуддя” Девід Вон.

Міжнародна конференція в основному мала на меті ознайомити з процесом розробки стратегічного плану для судової гілки влади та основними цінностями, що закладаються при стратегічному плануванні; розглянути вимоги до стратегічного плану, а також очікувані результати; визначити основні засади, принципи, цілі та сфери діяльності, що повинні бути враховані при створенні стратегічного плану; розробити рекомендації щодо наступних кроків у підготовці трирічного стратегічного плану для судової системи в Україні.

З основною промовою на тему: “Стратегічний план розвитку Федеральної судової системи Сполучених Штатів Америки” виступив суддя Федерального Суду Північного Округу штату Каліфорнії, Голова комітету з суддівського планування (2009), Координатор з суддівського планування Чарлз Брайєр.

Доповідач зауважив: “ Федеральну судову систему поважають в Америці і по всьому світі за її досконалість, за незалежність її суддів, а також за те, що вона забезпечує рівне судочинство у відповідності до законодавства. За допомогою цього плану судова система визначає низку стратегій, які дадуть їй змогу продовжувати своє існування як зразкової системи забезпечення чесного та неупередженого судочинства. Цей план розпочинається із визначення місії та базових цінностей федеральної судової системи. Також, пан Брайєр наголосив, що стратегії та цілі в цьому плані зосереджені навколо семи питань чи проблем, які базуються на оцінці ключових тенденцій, що впливають на місію та базові цінності судової системи:

 • здійснення судочинства;
 • ефективне управління державними ресурсами;
 • робоча сила судової системи майбутнього;
 • використання технічного потенціалу;
 • покращення доступу до процесу судочинства;
 • взаємозв'язки судової системи з іншими гілками влади;
 • покращення розуміння та довіри з боку громадськості.


Із доповіддю на тему: «Розробка стратегічного плану в судовій гілці влади» виступили та висловили свої думки: суддя Верховного Суду України, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін; засновник та голова Консультативної ради Міжнародної асоціації судового адміністрування Маркус Зіммер; виконавчий директор Австрало-азійського інституту судового адміністрування Грегорі Райнхардт та суддя Вищого адміністративного суду України, Голова Ради суддів адміністративних судів України Микола Кобилянський.

Пан Самсін відмітив, що на його переконання, стратегічний план для управління в судовій владі повинен сладатися із загальних питань для вирішення проблем, що власне, існують у судовій системі та із більш конкретних, які відносяться до відання того чи іншого органу, який входить у систему судоустрою. Також пан Самсін зазначив про необхідність прийняття на державному рівні Стратегії реформування правосуддя. В Україні такі спроби вже були зауважив пан Самсін. Це, зокрема, Концепція судово-правової реформи 1992 року, Концепція судівництва 2006 року, які до певної міри уже втратили актуальність. Тому, визріває подальша необхідність у реформуванні правосуддя. Торкаючись Концепції судівництва, пан Самсін відмітив про необхідність вирішення і більш-менш глобальних питань, зокрема: проблеми процесуального законодавства у допустимості підсудності однієї справи кільком судам, уникнення можливості зловживання процесуальними правами сторонами, проведення реорганізації судів, яка покликана територіально наблизити суд до людини, розширення штату апеляційних адміністративних судів.

Підводячи підсумки пан Самсін більш схематично відобразив напрямки стратегічного плану, які здебільшого будуть полягати в пропозиціях до законодавця змінити нормативно-правове регулювання.


Ціль. Вдосконалення судової системи України.

Стратегія 1. Створення цілеспрямованої, науково-обгрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на найближчі 3 роки;

Стратегія 2. Якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу;

Стратегія 3. Визначення шляхів удосконалення законодавства;

Стратегія 4. Підвищення статусу суддів у суспільстві.


Ціль. Поглиблення міжнародного співробітництва

Стратегія 1. Проводити міжнародні конференції, семінари, круглі столи, тренінги за участю іноземних експертів.

Стратегія 2. Брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах за участю іноземних експертів.

Стратегія 3. Організовувати офіційні, робочі, навчальні візити керівництва та членів Комісії у зарубіжні країни.

Стратегія 4. Організовувати прийом Комісією іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав, які прибувають до Комісії з офіційними та робочими візитами.

Стратегія 5. Забезпечувати співробітництво з органами державної влади іноземних держав, іноземними організаціями, світовими та європейськими інституціями.

Стратегія 6. Залучати міжнародну технічну допомогу від іноземних організацій — донорів.

Стратегія 7. Видавати збірники науково-методичних матеріалів міжнародно-порівняльного характеру з питань організації діяльності судів, добору та спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, обрання на посаду судді безстроково, переведення, підвищення кваліфікації та дисциплінарної відповідальності суддів.


На завершення Ігор Самсін підкреслив, що досягнення зазначених цілей у подальшому посприятиме ефективнішій роботі Комісії, а в кінцевому результаті — матиме позитивний вплив на такі загальноправові категорії як прозорість формування суддівського корпусу, якість та доступність правосуддя.

Пан Зіммер зауважив, що неспроможність керівництва державних інститутів ефективно і стратегічно здійснювати планування може призвести до краху.

Для більшості урядів наслідки неспроможності здійснювати планування і утримувати свої інститути менш загрозливі проте така неспроможність однаково веде до неефективності, марнотратства та сповільнення прогресу. Інноваційні та прогресивні лідери урядів визнають, що неналежне планування часто веде до того, що майбутнє стає заручником у руках тиранії минулого. Якщо стратегічне планування провести належним чином, то воно дає керівникам урядів можливість з часом збільшити до максимально можливого рівня ефективність використання ресурсів, які громадськість їм довірила.

Також Маркус підкреслив, що судова система України — це основний інституційний компонент уряду великої суверенної держави. Тому участь у її стратегічному плануванні — складне і серйозне завдання.

Паном Рейнгардтом було відзначено засадчі цінності, що відносяться до судочинства:

 • рівність;
 • справедливість;
 • безсторонність;
 • чесність;
 • прозорість;
 • доступність;
 • своєчасність;
 • визначеність.


Пан Кобилянський окреслив наступні пріорітетні напрямки стратегії судової системи:

 • кадрове забезпечення;
 • оплата працівників;
 • комплексна система незалежності суддів та судів.


Крім того, зауважив на необхідності впровадження системи сучасного діловодства, єдиної системи документообігу в судах та забезпечення єдиного інформаційного простору судової системи.

Із доповіддю на тему: «Виконання стратегічного плану судовою гілкою влади» виступили та висловили свої думки: Головний спеціаліст Агенції з міжнародної роботи Великої Британії Стівен Джейкобс; Директор кримінального відділу судів першої інстанції Округу Колумбія, член Ради Стратегічного Лідерства судів Округу Колумбія Даніель Чіпулло; голова апеляційного суду Івано-Франківської області Надія Стефанів та заступник керівника робочої групи з питань інновацій при Державній судовій адміністрації України Юлія Седик.

Також, пан Джейкобс зазначив, що одним із найскладніших аспектів стратегічного плану є його впровадження — втілення викладеного на папері в життя і досягнення цілей та стратегій, що включені до плану. Однією з ключових цілей розробки стратегічного плану є його розробка таким чином, який легко можна перетворити на плани дій. Стратегічне планування — це не тільки складення плану, це процес, за якого керівництво залучає інших осіб, щоб створити бачення організації. Цей процес вкючає визначення напряму розвитку, встановлення курсу та досягнення мети. Якщо курс встановлений, напрям розвитку визначений, і більше нічого не відбувається — планування приречене на невдачу.

Досвідом впровадження стратегічного плану в окрузі Колумбія з нами поділився пан Чіпулло. Ним було відзначено такі наступні стратегічні цілі судів:

 • справедливе та безстороннє вирішення спорів незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, віку, соціально-економічного стану чи обмежених фізичних або розумових можливостей;
 • швидке та ефективне вирішення справ;
 • забезпечення доступу до правосуддя для всіх;
 • кваліфікований, різноманітний кадровий склад, сприяння високим досягненням та задоволенню роботою;
 • забезпечення доступних приміщень суду для ефективної діяльності;
 • Впровадження новітніх технологій для підтримки роботи та надання інформації для винесення судових рішень;
 • забезпечення безпечного та захищеного середовища для відправлення правосуддя;
 • інформування місцевої спільноти щодо ролі судової системи;
 • підвищення підзвітності перед громадськістю.


Голова апеляційного суду Івано-Франківської області пані Стефанів зауважила, що наявність стратегічного плану — це рух вперед, а його відсутність — безлад.

У свою чергу пані Седик привела деякі статистичні данні щодо рівня довіри українського суспільства до суду в 2007 році він складав 40%, близько 79% населення вважали, що в судах існує корумпована система. Нещодавнє опитування громадян відзначило 70% рівень недовіри населення України до судової системи.

На другий день роботи конференції 7 грудня 2011 року учасники конференції продовжили обговорення питань, пов'язаних із доступом та справедливістю до правосуддя, та мали змогу заслухати думки з цього приводу: Директора кримінального відділу судів першої інстанції Округу Колумбія, члена Ради Стратегічного Лідерства судів Округу Колумбія Деніела Чіпулло; Генерального директора ДП “Судові інформаційнф системи”, заступника керівника робочої групи з питань інновацій при ДСА України Леоніда Богданова та проректора з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України Наталії Шукліної.

Перейти на початок