Версiя для друку

20-21 грудня 2011 року конференція на тему: “Реформування судової системи в Україні та міжнародні стандарти щодо незалежності суддів”

20-21 грудня 2011 року у Великому конференц-залі Національної академії наук України відбулася конференція: “ Реформування судової системи в Україні та міжнародні стандарти щодо незалежності суддів”, організована Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ у співпраці з Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права та проектом Агенства США з міжнародного розвитку USAID “Україна: справедливе правосуддя”.

До участі у конференції були запрошені представники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, Ради суддів України, Вищого адмінстративного суду України, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів та голови апеляційних суддів України.

Від Вищої кваліфікаційної комісії суддів у конференції взяв участь секретар Вищої кваліфікаційної комісії суддів Анатолій Марцинкевич.

Також, у заході взяли участь професор юридичного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Леонід Головко; тимчасовий член Венеціанської Комісії Ради Європи Джеймс Гамільтон; Голова Віруського повітового суду Естонії та суддя ad hoc від Естонії в Європейському суді з прав людини Павло Гончаров та інші представники міжнародних організацій, що діють у сфері верховенства права.

З вітальним словом виступили Сергій Головатий, народний депутат, Голова Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права; Бенжамін Моро, Голова підрозділу з верховенства права, ОБСЄ/БДІПЛ; Девід М.Вон, керівник Проекту Агенства США з міжнародного розвитку “Справедливе правосуддя”; Ростислав Герасимов, радник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя; Єва Катінка Шмідт, спеціаліст Відділу верховенства права, ОБСЄ/БДІПЛ.

Сергій Головатий привітав всіх учасніків конференції, подякував організаторам та наголосив на головній меті конференції, а саме на необхідності створення ефективної системи судочинства в Україні, яка б відповідала міжнародним стандартам. Також, пан Головатий зазначив, що у судовій системі існує низка проблем, які потребують вирішення, такі як: корумпованість, низький рівень підготовки та політична залежність суддів. Завдяки роботі на даній зустрічі експерти та професіонали в цій галузі зможуть вказати на правильний рух у сторону покращення ситуації в судовій системі України.

Бенжамін Моро вказав на необхідність проведення конференції, про вагомий внесок у становлення судової системи України та досвід, яким зможуть поділитися учасники конференції. Крім того, у своїй промові він підкреслив, що Україна має зробити багато кроків на шляху покращення ситуації з добору суддів, дисциплінарної відповідальності та звільнення суддів з посади, та наголосив на необхідності підвищувати довіру громадскості до судді.

Девід М.Вон у своїй промові згадав про плідну спільну співпрацю з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, результатом якої стало впровадження анонімного тестування для кандидатів на посаду суддів вперше та розроблення форми скарги на суддю, яка розміщена на веб-порталі ВККСУ.

Ростислав Герасимов від імені Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Ківалова С.В привітав учасників та наголосив на тому, що ефективність реалізації судової реформи залежить від досконалості законодачої бази, та побажав плідної роботи.

Єва Катінка Шмідт коротко розповіла про Київські рекомендації щодо незалежності судочинства у Східній Європі, на Південому Кавказі та у Середній Азії.

Під час проведення першого дня конференції розглядалися такі актуальні теми як:

  • відбір та навчання суддів;
  • професіоналізм сіддів, якість та обгрунтування судових рішень;
  • суддівське самоврядування.


У ході робочих сесій була приділена увага як европейським стандартам, так і українскому досвіду у вищевказаних сферах.

У своїй доповіді щодо українського досвіду у доборі та навчані суддів Анатолій Марцинкевич зазначив, що із самого початку свого функціонування Комісія розпочала підготовку до проведення добору кандидатів на посаду судді за новою процедурою, згадавав про використання при складанні кандидатами анонімного тестування та кваліфікаційого іспиту. Комісією була затверджена програма анонімного тестування кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоритичних знань у галузі права. Завершуючи свою промову, Анатолій Марцинкевич подякував організаторам конференції за надану можливість висвітлити діяльність Комісії і запевнив, що спільна робота має буде плідною, а її результатом буде удосконалення процесу добору кадидатів на посаду судді вперше з метою забезпечення держави висококваліфікованими суддівськими кадрами, які будуть відповідально ставитись до якості виконання своїх професійних обов'язків.

Окрім зазначеного, необхідно відзначити виступ Романа Куйбіди, заступника голови правління Центру політико-правових реформ, який ознайомив учасників конференції з власним проектом Закону України про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” за результатами опрацювання спільного експертного висновку Венеціанської комісії.

У рамках другого дня роботи конференції було проведено дві сесії: “Підзвітність суддів та незалежість при ухваленні судщових рішень” та “Подальше просування — наступні кроки в реформуванні судової системи”.

У ході першої сесії розглядалися такі питання як:

  • процедура здійснення дисциплінарного провадження;
  • критерії здійснення професійної оцінки та незалежності винесення;
  • професійна етика.


Про європейські стандарти у сфері притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності у своїй доповіді розповів тимчасовий член Венеціанської комісії Джеймс Гамільтон. Він зазначив, що у багатьох європейських країнах повноваження щодо притягення судді до дисциплінарної відповідальностоі покладено на органи суддівського самоврядування. Також, він вказав на необхідність дотримуватись прав судді на справедливе дисциплінарне провадження, зокрема, права судді на захист, права ознайомлюватись із доказами, зібраними проти нього, спілкуватись зі свідками, ставити питання стороні обвинувачення, права судді на апеляцію.

Крім того, пан Гамільтон згадав рекомендації Венеціанської комісії щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.Основною думкою було те, що дисциплінарне провадження щодо суддів має стосуватися лише випадків неналежної професійної поведінки, грубого порушення судової етики, які завдають шкоди репутації всього судівського співтовариства. Дисциплінарна відповідальність не має поширюватись на зміст судових рішень

З естонським досвідом у сфері професійної діяльності суддів ознайомив учасників конференції Павло Гончаров, голова Віруського повітового суду Естонії та суддя ad hoc від Естонії в Європейському суді з прав людини. Пан Гончаров входив до комісії з розробки кодексу суддівської етики, який був затверджений конгресом суддів Естонії. Він детально виклав критерії професійної оцінки суддів, особливості дисциплінарного провадження щодо суддів у Естонії.

Директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду Відродження Роман Романов у своїй доповіді докладно зупинився на положеннях проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, який був розроблений за результатами опрацювання спільного експертного висновку Венеціанського комісії. Зазначений законопроект передбачає глибоке реформування у сфері дисциплінарної відповідальності суддів, зокрема, розширення переліку видів дисциплінарних санкцій до п'яти: зауваження, догана, сувора догана; тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов'язковим скеруванням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфіції, висновок про порушення суддею присяги. Основним принципом приягенння судді до дисциплінарної відповідальністі, є те, що суддя не може відповідати за зміст рішення, що зумовлено недопустимістю шляхом відкриття дисциплінарного провадження впливати на хід справи.

Дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Костін М.І. та Гевко В.І. ознайомили учасників конференції з особливостями здійснення дисциплінарного провадження та повідомили про те, що з початку 2011 року було зареєстровано більше 18 тисяч скарг.

У ході заключної сесії конференції Сергій Головатий наголосив на конституційних аспектах судової реформи, тобто, на існуванні положень діючої Конституції України, які потребують внесення змін з метою створення незалежної, ефективної та відкритої судової системи.

У свою чергу Микола Козюбра, доктор юридичних наук, суддя Конституційного суду у відставці, професор Унівеситету “Києво-Могилянська Академія” зазначив, що повноцінна судова реформа неможлива без внесення змін до Конституції України. У своїй доповіді він окреслив основні напрямки змін до Конституції України, які, на його думку, необхідно здійснити з метою запобігання впливів на суди зовні, забезпечення дійсної незалежності та незаангажованості суддів.

Перейти на початок