Версiя для друку

17 червня 2011 року в конференц-залі Апеляційного суду м. Києва відбувся методологічний семінар на тему «Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національний досвід»

17 червня 2011 року в конференц-залі Апеляційного суду м. Києва відбувся методологічний семінар на тему «Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національний досвід», організований Радою суддів України, Національною школою суддів України, Міжнародним фондом «Центр суддівських студій» за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. У зазначеному заході взяли участь представники відділу міжнародного співробітництва та методичного відділу з професійної підготовки суддів секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відкриваючи семінар, із вітальним словом до всіх присутніх звернулась директор Міжнародного фонду «Центр суддівських студій» Наталія Верещінська, зазначивши, що важливість тематики даного заходу щодо висвітлення аспектів забезпечення гарантій незалежності суддів у контексті міжнародних стандартів та національного законодавства доведена участю в обговоренні зазначеного питання представників суддівського корпусу, зокрема, суддів Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів, а також представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Забезпеченню гарантій незалежності суддів у національному законодавстві було присвячено виступ першого проректора Національної школи суддів України Наталії Шукліної. Доповідач зауважила, що питання незалежності суду є питанням повсякденної діяльності суддів і його складність обумовлена насамперед необхідністю визначення матерії «конституційних основ гарантій незалежності суддів». Наявність розвинутої системи законодавства потребує активної співпраці між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, як завершального балансоутворюючого елемента. Судова влада є ефективною лише за умови незалежності, самостійності функціонування судів загальної юрисдикції, що залежить від дотримання принципів і положень, гарантованих Конституцією України. У процесі здійснення правосуддя не повинно бути несанкціонованого втручання у діяльність судді і суду, що сприятиме підвищенню ефективності роботи судді, підвищенню авторитету та ефективності функціонування судової системи. За визначенням Наталії Шукліної, гарантії професійної незалежності суддів як система умов, засобів та способів, спрямованих на реальну практичну реалізацію принципів їх незалежності, ефективний захист від посягань, безпосередньо пов'язані зі конституційними та спеціальними юридичними гарантіями, закріпленими відповідно статтею 129 Конституції України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів». При цьому вагоме значення має незалежне фінансування судової системи та суддів, а також гарантованість особистої безпеки суддів. Проректор Національної школи суддів України також окреслила проблеми, що постають на сучасному етапі становлення судової системи, зокрема, наявність правового нігілізму, сформованість негативного образу судді в суспільстві, який не відповідає дійсності, потреба у створенні психологічного образу судді, обов'язковість визначення складових якого передбачена чинним законодавством. При цьому необхідно робити поступові кроки до становлення незалежності судової системи, що є проблемою, вирішення якої зумовить створення дійсно правової держави.

Із доповіддю на тему “Міжнародні стандарти незалежності суддів: теорія, законодавство, практика” виступив голова Апеляційного суду Запорізької області Віктор Городовенко, зазначивши, що обговорюване питання набуває особливої актуальності на вихідних шляхах судово-правової реформи, перетворення якої відчуває кожний суддя при здійсненні правосуддя. Як зауважив доповідач, сприйняття судової незалежності в Україні через призму окремої системи гарантій обумовлює потребу розробки відповідного механізму захисту та забезпечення на усунення елементів декларативності. Історичний розвиток побудови громадянського суспільства, на думку Віктора Городовенка, свідчить про те, що тільки відокремлення судової влади надаватиме можливість сформувати дієвий механізм її незалежності шляхом побудови ефективного механізму захисту прав людини як найвищої соціальної цінності.

Досліджуючи історичну градацію зазначених процесів з часів закінчення Другої світової війни, створення глобальних міжнародних організацій, підписання актів міжнародно-правового характеру, які передусім стосуються непорушності прав людини, Віктор Городовенко підсумував, що зміст поняття «незалежність судової влади» набуває розширення та наповнення шляхом формування відповідного понятійного апарату задля усвідомлення його суспільної значущості; визначення не лише загальних вимірів незалежності суддів, але й системи гарантій її практичної реалізації. Тому інтернаціональний принцип незалежності судової влади, стандарти незалежності суддів у державах континентального права мають закріплюватись як на конституційному рівні, та і на законодавчому рівнях, оскільки висновки щодо процесуальної незалежності лише конкретного судді не може бути ефективною практикою, яка убезпечувала б від стороннього втручання.

При цьому, як зазначив доповідач, окремого не менш вагомого значення набуває питання співвідношення незалежності судді та соціального контролю, що визначає рівень правосвідомості в кожній державі. Суспільство вправі вимагати забезпечення вирішення спору під системою гарантій доступності та прозорості правосуддя. Паритетність відносин суду і суб'єктів соціального контролю знаменує існування громадянського суспільства.

Погоджуючись з тим, що незалежність судді включає не лише право людини на незалежний судовий розгляд, але й обов'язок судді бути незалежним при здійсненні правосуддя, Віктор Городовенко акцентував увагу на обов'язковості підвищення свого професійного рівня кожним суддею як необхідної умови виконання такого обов'язку.

Таким чином, створення в демократичному суспільстві не лише незалежної судової системи, але й незалежної судової влади, не слід ототожнювати, тому що судова система залишатиметься незавершеною в умовах вирішення питань кадрового, фінансового, процесуального забезпечення поза контролем судової влади.

Окремого дослідження в контексті опрацювання теми здобуло питання незалежності та відповідальності суддів, якому була присвячена доповідь доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олени Захарової. З метою встановлення практичних аспектів зазначеного питання доповідачем було представлено навчальну справу щодо незалежності та відповідальності суддів, до вирішення якої активно долучилися учасники заходу.

За підсумками роботи у ході методологічного семінару доповідачі учасники заходу дійшли спільного висновку щодо важливості обговорення питань забезпечення незалежності суддів в Україні та вироблення уніфікованих підходів до вирішення питань, пов'язаних із застосуванням міжнародних стандартів незалежності суддів у національній практиці.

Перейти на початок