Версiя для друку

Питання-відповіді

Питання

Відповідь

Чи правильним є висновок з електронного повідомлення Комісії, що дата і час особистої подачі документів для участі у конкурсі визначатиметься з 17 листопада 2016 року?

Так, правильним. Після направлення повідомлення про наміри взяти участь у конкурсі на вказану кандидатом адресу електронної пошти надходить зворотне повідомлення із посиланням для обрання дати та часу особистої подачі документів. Вказане посилання буде активне з 17 листопада 2016 року.

Чи потрібно для участі у конкурсі повторно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік? Можливо, достатньо надати посилання на інтернет-сторінку, на якій розміщено вже заповнену декларацію?

Відповідно до пункту 17 Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та надання до Комісії посилання на відповідну інтернет-сторінку, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вказане посилання кандидат оформляє у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву «Посилання на інтернет-сторінку, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) прізвище, ім’я, по батькові кандидата, підпис (власноручно) та дату.

Чи повинен кандидат, який має стаж роботи на посаді судді понад 10 років та науковий ступінь, заповнювати Розділ 3 Анкети кандидата на посаду судді?

Розділ 3 «Інформація про науковий ступінь і стаж роботи у сфері права» Анкети кандидата на посаду судді не є обов’язковим для заповнення кандидатом, який має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років.

Чи можливе заповнення бланків декларацій доброчесності судді, родинних зв’язків судді, родинних зв’язків кандидата на посаду судді не власноручно, а на комп’ютері?

Так, можливо. В такому випадку для підтвердження достовірності інформації, зазначеної суддею (кандидатом на посаду судді) у декларації, кожну її сторінку необхідно засвідчити підписом.

Чи можливе заповнення та надання двосторонніх бланків декларацій доброчесності судді, родинних зв’язків судді, родинних зв’язків кандидата на посаду судді?

Ні. Документи повинні бути оформлені на одній стороні аркуша паперу формату А4.

За який період подається декларація доброчесності судді?

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше в ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

У подальшому декларація подається щорічно з твердженнями, актуальними станом на 31 грудня звітного року.

У декларації доброчесності судді вбачаються незрозумілими роз’яснення, що містяться у пункті 7 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді.

У разі відповіді «Підтверджую» на запитання 8 декларації доброчесності судді запитання 9 не заповнюється.

У разі відповіді «Підтверджую» на запитання 15 цієї декларації запитання 16 не заповнюється.

У разі відповіді «Підтверджую» на запитання 22 цієї декларації запитання 23 не заповнюється.

За який період подається декларація родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді)?

Декларація родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) подається із зазначенням відомостей за останні п’ять календарних років.

У декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді зазначаються відомості, актуальні на час її подання.

Актуальними є відомості, які мали місце упродовж року, в якому її заповнено, до дати її подання.

Чи дозволяється додавання окремих рядків у декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) в позиції «Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки»?

Так, дозволяється.

Чи потрібно зазначати в декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) відомості стосовно осіб, які померли?

Так, потрібно.

У розділі ІІ декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) зазначаються відомості про всіх осіб, з якими у судді є родинні зв’язки, незалежно від факту спільного проживання?

До осіб, з якими у кандидата на посаду судді є родинні зв’язки, належать:

а) чоловік, дружина, а також родичі кожного з подружжя чи родичі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі з суддею (батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, усиновлювач, усиновлений);

б) інші близькі особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суддею (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суддею не мають характеру сімейних), зокрема, особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі із суддею.

Інформація про осіб, вказаних у пункті «а», зазначається незалежно від факту спільного проживання.

Чи можливо внести зміни до декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та у який термін?

Декларація родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді), подана у рамках проведення конкурсу до Верховного Суду, зміні чи уточненню не підлягає.

Чи можливо внести зміни до декларації доброчесності судді та у який термін?

Відповідно до пункту 4 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді зміни, доповнення чи уточнення, вказаних у декларації відомостей, не допускається.

Коли будуть завершені організаційно-технічні заходи, необхідні для заповнення декларації на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України?

Відповідно до підпункту 2 пункту 41 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищій кваліфікаційній комісії суддів України необхідно у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом здійснити організаційно-технічні заходи, необхідні для заповнення декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та декларації доброчесності судді на офіційному веб-сайті Комісії.

 10 листопада 2016
Перейти на початок