Версiя для друку

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               наказ Голови Вищої кваліфікаційної

                                                                       комісії суддів України

                                                                                05 квітня 2017 року № 24

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

1. Примірники (копії) указів Президента України, документи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які мають гриф «Для службового користування».

2. Рішення, накази, розпорядження, офіційні листи, службові та доповідні записки Комісії з окремих питань, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.

3. Інформація, що міститься в особових справах членів Комісії, працівників Комісії, кандидатів на посаду члена Комісії та кандидатів на зайняття посад державних службовців у Комісії, в особових справах кандидатів на посаду судді (за виключенням інформації, що є обов’язковою для оприлюднення згідно з чинним законодавством).

4. Інформація, що міститься у матеріалах, які використовуються для забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (зміст ситуаційних завдань, результати їх розв’язання, зміст відомостей оцінювання кандидатів).

5. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

6. Інформація, що міститься в матеріалах дисциплінарних проваджень стосовно суддів (крім рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів).

7. Інформація, що міститься в матеріалах дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців, які працюють у Комісії.

8. Інформація, що міститься у матеріалах спеціальних перевірок кандидатів на посаду члена Комісії, кандидатів на зайняття посад державних службовців у Комісії та кандидатів на посаду судді у рамках добору.

9. Інформація з матеріалів суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді), яка не є відкритою для загального доступу як публічна інформація відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших нормативно-правових актів (крім конфіденційної та таємної інформації).

10. Інформація, яка міститься у матеріалах перевірок, що проводилися відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно членів Комісії та посадових осіб Комісії, крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до цього закону.

11. Інформація, що міститься у Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, і Відомостях про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

12. Зміст тестових баз, баз практичних завдань, що використовуються для забезпечення проведення добору кандидатів на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання.

13. Затверджені форми документів, необхідних для проведення іспиту.

14. Інформація, що міститься у матеріалах проведення іспиту (аудиторних відомостях, тестових зошитах, бланках відповідей анонімного тестування (анонімного письмового тестування, письмового анонімного тестування); зошитах із практичними завданнями (анонімними практичними завданнями); зошитах для виконання практичних завдань (анонімних практичних завдань); екзаменаційних відомостях, які сформовані у рамках проведення добору кандидатів на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання.

15. Відомості про дату, місце, час, процедури розроблення, тиражування, а також зберігання матеріалів проведення іспитів у рамках проведення добору кандидатів на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання.

16. Відомості щодо інформаційно-телекомунікаційної системи Комісії та окремих її складових, а також відомості щодо забезпечення комплексного захисту інформації.

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Протокол від 30 березня 2017 року № 128 квітня 2017
Перейти на початок