Версiя для друку

ПЕРЕЛІК видів публічної інформації, розпорядником якої є Вища кваліфікаційна комісія суддів України

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
від «12» лютого 2016 року № 13

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є
Вища кваліфікаційна комісія суддів України*

___________
* Крім інформації з обмеженим доступом

 

1. Інформація про Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.2. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Комісії.

1.4. Інформація про основні завдання та функції служби інспекторів Комісії, секретаріату Комісії, його структурних підрозділів.

1.5. Положення про службу інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.6. Положення про секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.7. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти членів Комісії, керівника секретаріату Комісії, його заступників, керівників структурних підрозділів секретаріату Комісії.

1.8. Інформація про участь членів Комісії та співробітників секретаріату Комісії в публічних заходах.

1.9. Інформація про відкриті засідання Комісії, порядок денний цих засідань, а також прийняті на них рішення.

2. Інформація про забезпечення доступу до публічної інформації.

2.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє Комісія.

2.2. Інформація про порядок складання, подання запиту на публічну інформацію.

2.3. Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію.

2.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Комісії.

3. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

3.1. Інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в Комісії.

3.2. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

4. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення.

4.1. Розподіл видатків Державного бюджету України на відповідний рік за бюджетною програмою 0501100 «Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

4.2. Інформація про державні закупівлі товарів, робіт та послуг.

4.3. Річний план закупівель та зміни до нього.

4.4. Інформація про організацію пропускного режиму в адміністративних будівлях Комісії.

5. Інформація про розгляд звернень громадян у Комісії.

5.1. Інформація про стан і результати розгляду звернень та особистий прийом громадян у Комісії.

5.2. Графік прийому громадян керівництвом Комісії, членами Комісії та керівництвом секретаріату Комісії.

5.3. Організація проведення прийому громадян у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

6. Інформація про кількість посад суддів у судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних.

6.1. Інформація щодо прогнозованої кількості вакантних посад суддів на поточний рік.

6.2. Інформація про кількість посад суддів у судах загальної юрисдикції.

7. Інформація щодо добору кандидатів на посаду судді вперше.

7.1. Інформація про порядок проведення добору кандидатів на посаду судді вперше.

7.2. Інформація про перелік документів, необхідних кандидатам для участі у доборі на посаду судді вперше, та вимоги до таких документів.

7.3. Оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді вперше.

7.4. Рішення Комісії щодо врегулювання питань організації і проведення добору кандидатів на посаду судді вперше.

7.5. Рейтинговий список кандидатів на посаду судді вперше.

7.6. Список кандидатів, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів.

7.7. Інформація про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

8. Інформація щодо обрання на посаду судді безстроково.

8.1. Інформація про порядок обрання на посаду судді безстроково.

8.2. Інформація щодо документів, необхідних для обрання на посаду судді безстроково.

8.3. Інформація про підготовку матеріалів щодо кандидатів на посаду судді безстроково.

9. Інформація щодо переведення судді до іншого суду.

9.1. Інформація щодо переведення судді до іншого суду, здійсненого за результатом конкурсу на заміщення вакантної посади судді.

9.2. Інформація щодо переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого рівня без конкурсу.

9.3. Інформація про порядок переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду.

9.4. Інформація щодо документів для переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду.

10. Інформація щодо кваліфікаційного оцінювання суддів.

10.1. Інформація про порядок ведення суддівського досьє.

10.2. Інформація про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді.

10.3.Інформація про порядок складення іспиту та методику його оцінювання під час проведення кваліфікаційного оцінювання судді.

10.4.Оголошення про проведення кваліфікаційного оцінювання, зокрема первинного кваліфікаційного оцінювання.

10.4.Зразок заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання для підтвердження його здатності здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня.

10.5 Зразок заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання кандидата для обрання на посаду судді безстроково.

10.6 Інформація про строки проведення, графік, місце (місця) та час проведення кваліфікаційного оцінювання (графік проведення кваліфікаційного оцінювання, зокрема первинного кваліфікаційного оцінювання).

10.7 Список суддів (кандидатів), які проходитимуть кваліфікаційне оцінювання, зокрема первинне кваліфікаційне оцінювання.

10.8 Графік надання інформації та документів для наповнення суддівського досьє.

10.9 Інформація щодо порядку проведення регулярного оцінювання та самооцінювання суддів.

11. Інформація щодо відсторонення, продовження строку відсторонення суддів від посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України.

12. Інформація про підстави та порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

12.1. Інформація про підстави та порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

12.2. Кількість поданих та розглянутих скарг, результати їх розгляду.

12.3. Зразок скарги (заяви) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді.

13. Інформація про порядок оскарження рішень Комісії, її дій чи бездіяльності.
10 серпня 2012
Перейти на початок