Версiя для друку

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи у письмовій формі, телефонному режимі, під час особистого прийому

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи у письмовій формі, телефонному режимі, під час особистого прийому

Розпорядник інформації Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім’я та по батькові представника запитувача)
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується (Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Телефоном (Вказати номер телефону)
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше як 10 сторінок.
__________ Дата запиту ________ підпис
Працівник відповідального підрозділу, який оформив запит (відповідно до вимог частини сьомої статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” та якщо запит передано у телефонному режимі)
Посада
Прізвище, ім’я та по батькові
Номер контактного телефону
______________ Дата оформлення запиту _________ Підпис
Копію запиту надано заявнику (крім запиту, оформленого у телефонному режимі):
“___” __________ 20__ року _____________ Підпис особи, що отримала запит


Перейти на початок