Версiя для друку

Додаток до річного плану закупівель на 2014 рік (від 05.12.2014)

Додаток до річного плану закупівель на 2014 рік (зі змінами)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, код ЄДРПОУ 37316378

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури Примітки

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2014

2210

2478,00 (дві тисячі чотириста сімдесят вісім грн. 00 коп.)

-

-


Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2014

2210

54406,24 (п’ятдесят чотири тисячі чотириста шість грн. 24 коп.)

-

-

Спеціальний  фонд

код ДК 016-2010 – 11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні (мінеральна вода)

2210

27169,20 грн. (двадцять сім тисяч сто шістдесят дев’ять грн. 20 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей (папір для друку)

2210

47061,01  грн. (сорок сім тисяч шістдесят одна грн. 01 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 17.12.7 Папір і картон оброблені (стікери)

2210

5921,00  грн. (п’ять тисяч дев’ятсот двадцять одна грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 –17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (ящики для зберігання документів)

2210

44991,36  грн. (сорок чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто одна грн. 36 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 –17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (туалетний папір, рушники паперові, серветки)

2210

2923,34 грн. (дві тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 34 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 –17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папки, швидкозшивачі, щоденники, планінги, журнали, книги для обліку)

2210

95208,80 грн. (дев’яносто п’ять тисяч двісті вісім грн.. 80 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (бланки з кадрової роботи)

2210

1380,00 грн. (одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 –19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (дизельне паливо)

2210

19028,88 грн. (дев’ятнадцять тисяч двадцять вісім грн. 88 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 - 20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція (фарба штемпельна, коректор)

2210

1580,10 грн. (одна тисяча п’ятсот вісімдесят грн. 10 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (засоби для миття посуду)

2210

838,08 грн. (вісімсот тридцять вісім грн. 08 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 -20.60.1 Волокна синтетичні (нитки високоміцні для зшивання документів , шпагат)

2210

2590,25 грн. (дві тисячі п’ятсот дев’яносто грн. 25 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 - 22.19.2 Ґума невулканізована та вироби з неї (гумки, гумки для грошей)

2210

586,06 грн. (п’ятсот вісімдесят шість грн. 06 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 22.29.2 Вироби пластмасові інші (пластикові папки, лінійки, дироколи, степлери,  дестеплери, бокси для паперу, лотки, скотч, таблички)

2210

24383,05 грн. (двадцять чотири тисячі триста вісімдесят три грн. 05 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 25.71.1 Вироби ножові та столові прибори (ножиці, ножі канцелярські)

2210

2581,40  грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят одна грн. 40 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (скріпки, кнопки, біндери, скоби)

2210

5795,56  грн. (п’ять тисяч сімсот дев’яносто п’ять грн. 56 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 31.09.1 Меблі інші (стелажі бібліотечні, шафи металеві архівні)

2210

65262,19 грн. (шістдесят п’ять тисяч двісті шістдесят дві грн. 19 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 32.99.12 Ручки для писання, маркери та олівці (ручки кулькові, ручки гелеві, маркери)

2210

24632,50 грн. (двадцять чотири тисячі шістсот тридцять дві грн. 50 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 - 58.14.1 – Журнали та періодичні видання друковані (видання періодичні)

2210

34612,94 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот дванадцять грн. 94 коп.)

-

-

без ПДВ

код ДК 016-2010 - 58.19.1 – Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки, чекові книжки, календарі)

2210

28251,28 грн. (двадцять вісім тисяч двісті п’ятдесят одна грн. 28 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 - 17.21.1– Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (футляри до нагрудних знаків)

2210

1200,00 грн. (одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папки адресні)

2210

6600,00 грн. (шість тисяч шістсот грн. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 18.12.1 – Послуги щодо друкування, інші (посвідчення до нагрудних знаків)

2210

700,00 грн. (сімсот грн. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

код ДК 016-2010 -23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. (термопаста)

2210

298,80 грн. (двісті дев’яносто вісім грн. 80 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 26.80.1– Носії інформації магнітні й оптичні (диски, накопичувачі, кардрідери)

2210

10736,81 грн. (десять тисяч сімсот тридцять шість грн. 81 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 27.11.5 -  Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші, (адаптери)

2210

297,00 грн. (двісті дев’яносто сім грн.. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 27.32.1-  Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (кабель телефонний)

2210

231,00 грн. (двісті тридцять одна грн.. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 27.33.1 -  Пристрої електромонтажні (конектори, перехідники)

2210

799,80 грн. (сімсот дев’яносто дев’ять грн. 80 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

код ДК 016-2010 - 25.99.2 – Вироби з недорогоцінних металів, інші (нагрудні знаки)

2210

7500,00 грн. (сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ

Всього по КЕКВ 2210                                                                                         520044,65

Погашения кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2014

2240

79409,79  грн. (сімдесят дев’ять тисяч чотириста дев’ять грн. 79 коп.)

-

-


Договори, дія яких продовжена на початку 2014 року на суму, що не перевищує 20% суми, визначеної у договорах, укладених за результатами проведених процедур в 2013 році

код ДК 016-2010 – 49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом (службові перевезення)

2240

48374,40 грн.(сорок вісім тисяч триста сімдесят чотири грн. 40 коп.)

-

-

п. 6 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з ПДВ

Разом

 

48374,40 
код ДК 016-2010 -33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (обслуговування маркувальної машини, перезарядка вогнегасників, обслуговування  кондиціонерів, ліфтового обладнання)

2240

48021,10 грн. (сорок вісім тисяч двадцять одна грн. 10 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 - 33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (технічне обслуговування системи відеонагляду, пожежно-охоронної системи)

2240

15000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 33.17.1 Ремонтування та технічне обслуговування інших транспортних засобів (ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів)

2240

4000,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 - 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (вивезення сміття)

2240

25604,10 грн. (двадцять п’ять тисяч  шістсот чотири  грн. 10 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 38.32.1 Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів (утилізація люмінісцентних ламп)

2240

3570,00 грн. (три тисячі п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші (відправка матералів, фельд'єгерський зв'язок)

2240

15000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 –53.10.1  Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг (послуги з пересилання простої та рекомендованої кореспонденції)

2240

98000,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 58.13.1 Послуги щодо видавання газет (розміщення інформаційних матеріалів (оголошень) в газетах)

2240

64000,00 грн. (шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (надання права користування системою Ліга-Закон, ліцензійний ключ  до програмного продукту М.Е.Doc, для роботи в системі Парус)

2240

70430,00 грн. (сімдесят тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.)

-

-

без ПДВ


код ДК 016-2010 – 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги телефонного зв'язку)

2240

59810,00 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 61.10.3  Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку (надання кабельної каналізації для ліній урядового захищеного зв'язку)

2240

1453,56 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят три грн. 56 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (послуги з доступу до мережі Інтернет)

2240

30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (системний супровід програмних продуктів ''ІС-Про'', ''Парус'',''Система електронного документообігу '', "Кадри", М.Е. Doc)

2240

24543,00 грн. (двадцять чотири тисячі п’ятсот сорок три грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуги з налаштування системи відеофіксації SRS Femida)

2240

40000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (інформаційно – консультативні послуги та технічне обслуговування веб -порталу)

2240

20000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.)

-

-

без ПДВ

код ДК 016-2010 – 64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва інші (послуги з розрахунково-касового обслуговування, інкасаторські послуги)

2240

36163,65  грн. (тридцять шість тисяч сто шістдесят три грн. 65 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (страхування приміщень, транспортних засобів)

2240

22231,22 грн. (двадцять дві тисячі двісті тридцять одна грн. 22 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 68.20.1 – Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг  нерухомості (оренда приміщення, земельної ділянки, залу для проведення кваліфікаційного іспиту)

2240

396197,17 грн. (триста дев’яносто шість тисяч сто дев’яносто  сім грн. 17 коп.)

-

-

Відповідно до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»  дія Закону на даний предмет закупівлі не поширюється , з ПДВ

код ДК 016-2010 – 71.12.1 Послуги інженерні (обстеження будівлі, виготовлення технічного паспорту будівлі)

2240

6524,63 грн. (шість тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 63 коп.)

-

-


код ДК 016-2010 – 77.11.1 Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів (оренда автомобіля)

2240

28837,59 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять сім грн. 59 коп.)

-

-

без ПДВ


код ДК 016-2010 -77.33.1 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і устатковання (зокрема комп'ютерів) (оренда ноутбуків)

2240

12500,00 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (послуги з проведення дезінфекції, дератизації)

2240

14220,16 грн. (чотирнадцять тисяч двісті двадцять грн. 16 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 85.59.1 Послуги освітянські інші (підвищення кваліфікації державних службовців)

2240

825,00 грн. (вісімсот двадцять п’ять грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (послуги швидкої медичної допомоги)

2240

3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

код ДК 016-2010 – 95.21.1 Ремонтування побутової електронної техніки (ремонт кавоварок)

2240

290,00 грн. (двісті дев’яносто грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ

Поточний ремонт аварійних пошкоджень фасаду адміністративної будівлі (ДСТУ Б.Д.1.1-2013 "Правила визначення вартості будівництва")

2240

5747,00 грн. (п’ять тисяч сімсот сорок сім грн. 00 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ


код ДК 016-2010 – 95.21.1 Ремонтування побутової електронної техніки (ремонт  побутової техніки)

2240

4116,55 грн. (чотири тисячі сто шістнадцять грн. 55 коп.)

-

-

Спеціальний фонд

з ПДВ


Всього по КЕКВ 2240


1182328,92


 


код ДК 016-2010 – 55.90.1 Послуги щодо тимчасового розміщення інші  (обслуговування в залі офіційних делегацій)

2250

10500,00  грн. (десять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


Всього по КЕКВ 2250


10500,00


 


код ДК 016-2010 – 36.00.2. Обробляння та розподіляння води трубопроводами (послуги водопостачання та водовідведення)

2272

30160,00 грн. (тридцять тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


код ДК 016-2010 –37.00.1  Послуги каналізаційні (послуги з приймання дощових та стічних вод)

2272

4040,00  грн. (чотири тисячі сорок грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


Всього по КЕКВ 2272


34200,00


-


код ДК 016-2010 – 85.59.1 Послуги освітянські інші (навчання та підвищення кваліфікації з питань державних закупівель, охорони праці)

2282

3500,00  грн. (три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.)

-

-

з ПДВ


Всього по КЕКВ 2282


3500,00


 


Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.12.2014 № 30                                                                                        


Голова комітету з конкурсних торгів                                   Н.С. Отрода              ______________

                                                                                              (прізвище, ініціали)              (підпис)Секретар комітету з конкурсних торгів                             Г.М. Зоткіна                    ______________

                                                                                               (прізвище, ініціали)                (підпис)   

Перейти на початок