Версiя для друку

Ігор Самсін: «Діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідає міжнародним стандартам»

За роз’ясненнями щодо сучасного стану суддівства України «Імідж.UA» звернувся до Ігоря Леоновича САМСІНА, голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді Верховного суду України, заслуженого юриста України, кандидата юридичних наук.

– Ігорю Леоновичу, у пресі часто нарікають на прийняття суддями несправедливих рішень. Що можете сказати з цього приводу?

– За даними статистики, у 2011 році суддями було розглянуто 7 мільйонів справ. У кожній справі є щонайменше дві сторони – потерпілий і обвинувачений, якщо справа кримінальна, та позивач і відповідач в інших випадках. Тобто, приблизно 20 мільйонів громадян були учасниками розгляду судових справ. Погодьтеся, ці дані дають чітке уявлення про навантаження на суддів.

Сьогодні оскаржується 5 % прийнятих суддями рішень. Ця цифра свідчить про те, що система судочинства України належним чином забезпечує законність і обґрунтованість судових рішень, захист інтересів учасників судових процесів. Вважаю, що Комісія передусім зобов’язана подавати громадськості правдиву інформацію про розгляд скарг на дії суддів, про призначення суддів. Відкритість діяльності Комісії унеможливить спроби спотворити реальну картину роботи суддів.

– Наскільки мені відомо, судді розглядають у день по 8-10 справ. Зрозуміло, що розглянути таку кількість справ якісно неможливо…

– Маєте рацію, судді перевантажені справами. Якщо брати до уваги загальні суди, то статистика дає набагато більший показник завантаженості судді.

Збільшення кількості справ у судах спричинене поступовим “розширенням” законодавцем предмету оскарження, виокремленням категорії справ, стороною у яких є суб'єкт владних повноважень.

Підвищення рівня правової обізнаності громадян теж відіграє не останню роль у цьому питанні. Втім, я вважаю це позитивним моментом.

Певну роль у зволіканні із розглядом справ відіграв й економічний чинник. Донедавна з фінансуванням судової влади було чимало проблем, що, зрештою, негативно позначилося на якості правосуддя.

З прийняттям Закону України “Про судоустрій і статус суддів” запроваджено нові інститути, які опосередковано покликані покращити якість правосуддя. Йдеться насамперед про закріплення у Законі права кожного громадянина звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно наявних ознак неналежної поведінки судді, що пов'язана зі здійсненням правосуддя. Тому розширення інституту дисциплінарної відповідальності судді сприяє зменшенню випадків порушень у здійсненні судового процесу.

– Чи є інші шляхи вирішення судових справ та яким чином можна розвантажити суддів?

Гармонізувати розподіл справ у судах можливо через запровадження електронного документообігу. Формування і ведення інформаційних баз даних у судах сприятиме швидкому встановленню певних обставин у справі, уникненню бюрократичної тяганини, що забирає багато часу.

Втім, навантаження на суддів можна зменшити, якщо забезпечити суди кваліфікованими суддівськими кадрами. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має намір вивчити проблему завантаженості судді з метою оптимізації кількісного складу суддів відповідних судів. Представники Комісії провели низку консультацій з німецькими суддями про методику визначення потреб у кадровому забезпеченні судів.

– У чому полягає основне завдання Комісії?

– Вища кваліфікаційна комісія суддів України працює в новому форматі постійно діючого органу в системі судоустрою вже майже два роки, виконуючи функції, які можна об’єднати в одне ключове завдання: формування корпусу професійних суддів.

Зокрема, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Комісія здійснює процедуру добору кандидатів на посаду судді вперше і надає рекомендацію про обрання судді Верховною Радою безстроково, відповідає за професійну підготовку суддів і координує роботу Національної школи суддів, здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів першої та апеляційної інстанції.

Досвід роботи Комісії за переліченими напрямами дозволяє зробити висновок: законодавчо врегульований правовий статус Комісії дозволив повноцінно виконувати покладені на неї повноваження.

Такий логічний і врівноважений підхід законодавця до визначення ролі Комісії у системі судоустрою утвердив мене в думці, що цей шлях є оптимальним. Тим більше, що експерти Венеціанської комісії, проаналізувавши «свіжий» Закон України «Про судоустрій і статус суддів», дійшли висновку, що створення і діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідає міжнародним стандартам.

– Чи могли б Ви навести конкретні приклади того, як формується незалежний професійний корпус суддів?

– Насамперед це контроль за оптимізацією роботи Національної школи суддів, запровадження нових і продовження розпочатих освітніх проектів спільно з нашими міжнародними партнерами, а також завершення другого добору суддів за процедурою, встановленою Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Важливим обов'язком Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України є впровадження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді вперше, оскільки вона має стати наступним кроком у процесі перебудови системи добору суддів. Про важливу роль спеціальної підготовки суддів нещодавно зазначив Президент України Віктор Федорович Янукович.

– З якими міжнародними організаціями Ви співпрацюєте?

– Комісія активно співпрацює з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Україна: справедливе правосуддя”. Останнім спільним заходом у рамках співробітництва з Проектом стало проведення у лютому цього року у Львові міжнародного семінару-практикуму на тему: “Результати першого національного добору кандидатів на посаду судді: досвід, шляхи удосконалення та запровадження спеціальної підготовки кандидатів».

За підтримки Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, з яким Комісію єднає багаторічна співпраця, у березні відбулася робоча поїздка до Німеччини. Представники Комісії обговорили з німецькими суддями методики визначення потреб у суддівських кадрах.

Нещодавно Урядом Канади було ухвалено п’ятирічний канадсько-український проект «Суддівська освіта заради економічного зростання» за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку. Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Національна школа суддів України (яка відповідно до Закону діє при Комісії) є ключовими партнерами Проекту. Він спрямований на те, щоб за господарськими спорами рішення приймалися у судах законно і без зволікань. Це сприятиме пожвавленню в економічному середовищі в Україні.

Одним із стратегічних напрямів міжнародної діяльності є співробітництво з європейськими інституціями. Зокрема, Комісія задіяна у проекті Ради Європи «Підтримка судової реформи в країнах Східного партнерства». В рамках цього проекту представники Комісії беруть участь в засіданнях робочих груп у Страсбурзі, що проводяться з метою сприяння реалізації стандартів незалежності, професіоналізму та ефективності судової системи Ради Європи та Європейського Союзу в країнах-бенефіціарах.

Тож, ми намагаємось робити все можливе для того, щоб суддівство України мало високий рівень професіоналізму.

Міжнародний діловий журнал «ІМІДЖ.UA»
№2/2012

Перейти на початок