Версiя для друку

Анонс - Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 1 за 2013 рік

Анонс

Вийшов у світ Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 1за 2013 рік. До уваги читачів у журналі представлені, зокрема, такі матеріали.

«Узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів як джерело вдосконалення законодавства». М. Мельник, кандидат юридичних наук, член ВККСУ.

Автор узагальнює результати дисциплінарної практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції за період з лютого 2011 року по березень 2013 року. Напрацювання можуть бути запропоновані для удосконалення чинного законодавства, що стосується підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

«Дисциплінарна відповідальність суддів в аспекті єдності їх статусу».  І. Марочкін, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».

Автор досліджує правову природу інституту дисциплінарної відповідальності суддів з огляду на проголошений Законом України «Про судоустрій і статус суддів» принцип єдності їхнього статусу, встановлення його повноти та відповідності українським правовим реаліям.  

«Проблеми запобігання професійній деформації суддів», О. Свида, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія».

З метою запобігання професійній деформації суддів автор у своєму дослідженні пропонує запровадити у судовій системі психологічну службу, відповідні посади психологів у судах з урахуванням кількості суддів; розробити програми і методику психологічного розвантаження і психологічної реабілітації з урахуванням специфіки суддівської діяльності;

«Спрощений порядок судового захисту. Актуальні питання ухвалення та виконання судових рішень», Д. Плахотнюк, юрист.

У статті формулюється авторське визначення поняття сучасних вимог щодо розвитку цивільного процесуального законодавства, яке базується на тому, що рівень правової захищеності особи, суб’єктів права залежить від ефективності судочинства.

У номері подається інформація про декларування доходів членів ВККСУ, а також матеріал про реалізацію в Україні українсько-канадського проекту «Суддівська освіта для економічного зростання» за участі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України й за сприяння Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA). Проект передбачає пілотне впровадження механізму досудового врегулювання спорів в окремих судах міст Одеси та Івано-Франківська.

Перейти на початок