Версiя для друку

«На всіх етапах добору за кандидатами пильно спостерігає громадськість»

Начальник відділу з питань проведення спеціальних перевірок кандидатів на посаду судді департаменту з питань суддівської кар’єри секретаріату ВККСУ Віталій Барський розказав «Юридичній газеті» про те, в чому полягатиме спеціальна перевірка суддів та як її проходитимуть служителі Феміди.

- Якими нормативними актами керується відділ у своїй роботі?

Під час виконання завдань щодо забезпечення спеціальної перевірки кандидатів на посаду судді відділ передусім керується Конституцією України; законодавством з питань судоустрою і статусу суддів; запобігання корупції, проведення спеціальних перевірок, Регламентом ВККСУ, а також відповідними положеннями, затвердженими Комісією.

- А що вкладається у поняття «спеціальна перевірка» та в чому вона полягає?

Зміст спеціальної перевірки визначено статтями 68 та 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів України» та законодавством з питань запобігання корупції, відповідним Порядком проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, визначеним Постановою Кабміну від 25.05.2015 №171.

Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища згідно з приписами чинного законодавства є, серед інших, посади суддів.

Сама процедура спеціальної перевірка полягає у вивченні матеріалів щодо кандидатів на посаду судді, направленні запитів про перевірку повідомлених ними відомостей, отриманні відповідей та аналітичній обробці отриманих даних щодо:

  • наявності у кандидата громадянства України та періоду проживання в Україні не менш, ніж 10 років;
  • наявності вищої юридичної освіти;
  • стажу роботи в галузі права не менш, ніж 3 роки;
  • відсутності не знятої чи не погашеної судимості та судових рішень про визнання кандидата обмежено дієздатною або недієздатною особою;
  • відсутності хронічних психічних або інших захворювань, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя.

У порядку перевірки відомостей щодо суддів Комісією опрацьовуються питання щодо дотримання ними вимог щодо несумісності, визначених ст. 54 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», а саме зайняття посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом, поєднання суддею свої діяльності із підприємницькою або адвокатською, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку та ряду інших встановлених Законом заборон щодо професійної діяльності судді.

Додатково у порядку спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді перевіряється інформація щодо:

  • наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, зокрема за корупційні правопорушення;
  • наявності відомостей про кандидата в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення;
  • достовірності відомостей, зазначених кандидатом у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
  • відношення особи до військового обов’язку.

До того ж слід зазначити, що спеціальна перевірка проводиться Комісією виключно за письмовою згодою кандидата на посаду судді вперше.

- Порядком Проведення спеціальної перевірки осіб, що претендують на зайняття посади судді передбачається перевірка кандидатів на посади з підвищеним корупційним ризиком. А що входить до цього поняття?

Відповідно до Закону перелік посад з підвищеним корупційним ризиком затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції. Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» посади професійних суддів віднесені до таких, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а тому особи, які виявили бажання зайняти посаду судді підлягають тривалим та ретельним перевіркам.

- Як довго зазвичай триває спецперевірка. Чи завжди ви вкладаєтеся у відведені законом терміни?

Спеціальна перевірка кандидата на посаду судді вперше повинна проводитися з дотриманням строку, визначеного законодавством про запобігання корупції, а саме в 25-денний термін. Однак на практиці цей строк практично завжди перевищує два і інколи навіть три місяці. Чому так відбувається? Законодавцем визначено 25 днів з розрахунку терміну надсилання запиту, опрацювання його виконавцем, поштової доставки та аналізу відповіді. На практиці ж навіть державними установами запит опрацьовується у строк до місяця, а пошта також не завжди дотримується встановлених нормативів на пересилку кореспонденції. Крім того, наприклад у разі наявності розбіжностей між задекларованими кандидатами доходами та обліковими даними Державної фіскальної служби України, кандидату надається можливість надати Комісії пояснення в п’ятиденний термін. Для надання таких пояснень як майбутні так і діючі судді, не завжди протягом одного тижня, можуть отримати за місцями своєї роботи та у банках необхідні відповідні підтверджуючі документи. Окрім того, часто ми направляємо запити до підприємств різної форми власності, які не завжди достатньо відповідально ставляться до дотримання встановлених законом строків на надання відповідей. Є випадки, коли такі підприємства виявляються вже ліквідованими, або такими, що знаходяться на стадії ліквідації і нам доводиться шукати їх правонаступників, або надавати запити в архівні установи, що збільшує терміни проведення відповідної перевірки.

У багатьох випадках зазначені пояснення потребують додаткової перевірки. Крім того, значна кількість державних установ пересилає запити ВККСУ підпорядкованим місцевим підрозділам, що теж автоматично збільшує терміни нашої роботи.

- То скільки в середньому займає одна перевірка?

У середньому від двох до трьох місяців. А інколи бувають винятки, які збільшують цей термін. Наприклад, у випадках складного вирахування стажу в галузі права або перевірки невідображеного в останньому паспорті кандидата на посаду судді десятирічного терміну проживання в Україні. Крім того, значно ускладнює нашу роботу відсутність можливості направлення запитів на тимчасово окуповану територію України та на територію АРК.

- Віталію Леонідовичу, поговоримо про статистику. Чи є дані, скільки одночасно перевірок знаходиться в опрацюванні відділу, і, якщо це не державна таємниця, який відсоток, чи яка кількість кандидатів таку перевірку не проходить?

Одночасно в опрацюванні підрозділу може перебувати до декількох сотень матеріалів. Так, лише протягом одного року працівники відділу підготували близько 18 000 запитів. Далеко не всі чоловіки можуть витримати таке навантаження, а в нашому відділі працюють переважно жінки.

Щодо кандидатів, які не пройшли спец перевірку, інформація обмежена відповідними нормами законодавства. Це зроблено, зокрема, і з метою захисту їхнього права продовжувати спокійно працювати на попередньому місці роботи. На запити Комісії надходить приблизно до 40% відповідей, які потребують додаткового опрацювання, отримання та ретельного аналізу пояснень від кандидатів чи суддів. Усі підготовлені для розгляду матеріали відповідних перевірок надаються для подальшого дослідження членами Комісії. Незначна частина кандидатів відсіюється на стадії спеціальної перевірки. Деякі з них, не погоджуючись з висновком Комісії відповідно до чинного законодавства, звертаються до суду і пробують захистити порушені, на їхній погляд, права в судовому порядку. Проте досвід, кваліфікація та якість роботи працівників відділу дали змогу на сьогодні не програти жодного такого позову, враховуючи навіть відому справу у Конституційному Суді України.

- А чи має кандидат, щодо якого вже проводилася спецперевірка, в разі виконання ним всіх її вимог (скажімо, коли не вистачало стажу роботи, чи терміну постійного проживання в Україні) ще раз повторно подати свою кандидатуру?

Відповідно до чинного законодавства повторна участь у доборі передбачена і жодних перепон з нашого боку не виникатиме. І перевірка буде проведена ще раз ретельно і з дотриманням вимог Закону.

- Скажіть, будь-ласка, чи є певна колізійність між нормами законодавства про захист персональних даних та Порядком спеціальних перевірок та перевірок діючих суддів, що проводиться ВККСУ? І як ви долаєте таку колізійність?

Захист персональних даних кандидатів, а особливо діючих суддів перебувають під жорстким контролем керівництва Комісії. Матеріали спеціальної перевірки та перевірки суддів опрацьовуються лише з дотриманням вимог обмеження доступу до інформації. Допуск до них мають лише члени Комісії та чітко визначене відповідним наказом Голови Комісії обмежене коло працівників секретаріату.

- Чи були випадки витоку конфіденційної інформації?

Ні, таких випадків не було і бути не може.

- Чи розраховували Ви нормативи витрат робочого часу на опрацювання однієї справи і скільки співробітників, враховуючи значні обсяги роботи, працює у відділі?

Так, такі розрахунки я здійснював минулого року. За результатами спеціальна перевірка п’ятисот кандидатів на посаду судді вперше потребує 102,7 робочих днів відділу у складі п’яти працівників без врахування необхідності виконання інших завдань, перевірки звернень громадян. Перевірка 650 суддів потребуватиме ще 112 робочих днів. Розрахунки проведені за умовою щоденної безперервної роботи всіх працівників та начальника відділу, відсутності лікарняних, відпусток, навчання кадрів або відволікання їх на інші завдання. Враховуючи зміну вимог законодавства цього року кількість запитів збільшено, а відповідно збільшилися і терміни їх загального опрацювання.

Відділ працює фактично щонайменше з подвійним навантаженням, іноді у вечірній час та у вихідні дні. На жаль, для виконання роботи з організації перевірки навіть наявна практика відкликання працівників з відпусток.

- До речі, щодо звернень громадян, чи є статистика кількості звернень та узагальнення питань, щодо яких найчастіше звертаються громадяни та громадські організації?

За результатами перевірки звернень громадян, деяким кандидатам Комісія відмовила у подальшій участі в доборі. Деякі аспекти таких рішень виносились на обговорення у Віснику ВККСУ, а правомірність дій Комісії оскаржувалася кандидатами в судах.

- А чи є якісь найскладніші чи найцікавіші випадки?

Так. Один із кандидатів так і не зміг спростувати повідомлення громадянина щодо своєї можливої причетності до неправомірного заволодіння нерухомим майном. Щодо іншого Комісія встановила, що він брав участь в організації масових заворушень, та не зміг, навіть у судовому порядку, довести відповідність своїх моральних якостей вимогам закону. Був також випадок встановлення факту ухилення кандидата від строкової служби в Армії.

- До речі, щодо моральних якостей. Як мені відомо, Законом змінено вимоги щодо моральних та особистих якостей майбутніх суддів. А в чому полягають такі зміни?

Законодавством з питань судоустрою та статусу суддів передбачено відбірковий іспит у формі анонімного тестування з метою перевірки рівня теоретичних знань у галузі права, володіння державною мовою, особистих морально-психологічних якостей кандидата.

Рівень навантаження суддів можна порівняти зі значними навантаженнями чесного професійного лікаря. Інколи наші колеги порівнюють присягу судді із клятвою Гіппократа. Так, там є схожі слова. Лікарі з давніх часів присягали: «Режим хворим приписувати задля їхнього блага, відповідно до … знань і розуміння, утримуючись від завдання будь-якої шкоди». У суддівській присязі: «Об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, … чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді». Чи правда наявний певний збіг?

- Чи можна трішки деталізувати, який зміст вкладається у поняття морально-психологічних якостей майбутнього судді?

- На всіх етапах добору за кандидатами спостерігає громадськість. Рішення щодо майбутніх суддів приймаються членами Комісії переважно з понад двадцятирічним досвідом правничої діяльності, обраних у державі з найкращих, найдосвідченіших та найшанованіших суддів, науковців, адвокатів, з величезним професійним та життєвими досвідом. До того ж ретельно досліджуються всі матеріали спеціальної перевірки Щодо психологічних якостей, запрошую до обговорення в рубриці «З практики роботи: «Чи потрібен психолог для служителів Феміди?» у Віснику ВККСУ. Так, Комісія вже розпочала робота з вивчення мотиваційних аспектів та особливостей мислення майбутніх суддів у стресових умовах.

Світлана Максимова

Юридична газета. – 25.08.2015. – № 34 (480)

Перейти на початок