Версiя для друку

Голова ВККС України Ігор Самсін: «Європейські експерти зможуть на власні очі побачити та оцінити процедуру добору»

Аби привести національну судову систему у відповідність до європейських стандартів, Україна більш ніж 10 років бере участь у роботі Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ), яка функціонує при Раді Європи. Про діяльність цієї експертної організації «ЗіБ» розповів новопризначений експерт CEPEJ від України — голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор САМСІН. Він повідомив: комісія планує запросити експертів CEPEJ на цьогорічне анонімне тестування кандидатів на посаду судді.

«Адміністрація Президента доручила мені як голові ВККС та судді Верховного Суду ввійти до складу CEPEJ від України»

— Ігорю Леоновичу, розкажіть, чим займається CEPEJ, якими основними є завдання установи?

— Європейська комісія з питань ефективності правосуддя заснована 18 вересня 2002 року відповідно до резолюції Комітету міністрів РЄ як експертна організація з питань ефективності функціонування юстиції в державах — членах РЄ. Створення CEPEJ демонструє волю РЄ сприяти становленню принципу верховенства закону та дотриманню основоположних прав у Європі на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема ст.5 («Право на свободу та особисту недоторканність»), ст.6 («Право на справедливий суд»), ст.13 («Право на ефективний засіб юридичного захисту»), ст.14 («Заборона дискримінації»).

Завданнями CEPEJ є:

 • здійснення аналізу судових систем усіх країн — членів РЄ;
 • виявлення проблем, з якими стикаються держави;
 • проведення тематичних досліджень;
 • надання допомоги на прохання держав — членів РЄ;
 • вироблення рекомендацій, які допомогли б державам удосконалити свої системи так, щоб вони відповідали двом ключовим принципам правосуддя — справедливості та ефективності.

CEPEJ готує тести, збирає й аналізує дані, приймає документи (звіти, рекомендації, плани дій тощо), розвиває контакти з кваліфікованими спеціалістами, громадськими організаціями, науково-дослідними інститутами та інформаційними центрами, організовує слухання, сприяє мережам юристів. На основі отриманих даних експерти комісії можуть говорити про існування певних проблем та визначати конкретні шляхи для вдосконалення функціонування судових систем.

— Яким чином комісія реалізовує свої функції?

— Для того щоб CEPEJ могла виконувати свої обов’язки більш ефективно, були створені 4 робочі групи й мережа пілотних судів. Так, робоча група з питань оцінки європейської судової системи (CEPEJ — GT — EVAL) займається порівнянням судових систем держав Старого світу з метою підвищення якості та ефективності правосуддя. Також вона проводить моніторинг застосування документів і рекомендацій, розроблених РЄ.

Для досягнення ефективності судової системи ще одній робочій групі — з питань якості правосуддя (GT — QUAL) — доручили розробити інструменти для аналізу та оцінки роботи, виконаної судами з метою поліпшення суспільних послуг, що надаються через систему правосуддя в державах — членах РЄ.

Ще одна група — Центр судового тайм-менеджменту SATURN — створена для вивчення та аналізу використання часу в судовій системі у 2007 році. SATURN збирає інформацію, необхідну для оцінювання строків розгляду справ у судах держав — членів РЄ. Це дозволить країнам здійснювати політику, спрямовану на запобігання порушенню права на справедливий судовий розгляд протягом розумного строку відповідно до ст.6 конвенції.

Робочій групі з питань виконання (CEPEJ — GT — EXE) доручено сприяти кращому дотриманню відповідних стандартів РЄ щодо виконання судових рішень, які стосуються цивільних, комерційних та адміністративних питань на національному рівні.

Також CEPEJ створила мережу пілотних судів європейських держав. Вони допомагають краще зрозуміти щоденну роботу судів і отримати досвід, який можна було б запозичити для підвищення ефективності судових систем.

— Хто входить до складу комісії?

— До CEPEJ уходять експерти з усіх 47 держав — членів РЄ (по одному від кожної країни). Переважна більшість людей є суддями-практиками. Представники держав, які не входять до РЄ, беруть участь у роботі CEPEJ як спостерігачі. У червні 2013 року Адміністрація Президента доручила мені як голові ВККС та судді Верховного Суду ввійти до складу CEPEJ від України.

Крім того, у рамках CEPEJ діє Лісабонська мережа, заснована в 1995 році як частина правової програми співпраці для надання можливості різним судовим навчальним органам в Європі познайомитись один з одним для обміну інформацією з питань, що становлять спільний інтерес.

Із січня 2011 року Лісабонська мережа отримала новий імпульс у своїй діяльності, доповнюючи CEPEJ. Мережа сприяє реалізації цілей РЄ, зокрема незалежності та ефективності правосуддя, яке є ключовим елементом у державі і гарантує права людини. Від України до Лісабонської мережі входить Національна школа суддів.

«Ми плануємо запросити експертів CEPEJ безпосередньо на анонімне тестування кандидатів на посади суддів»

— Чи проводила CEPEJ аналіз нашої судової системи й чи запрошувала Україна експертів цієї організації до себе?

— Кожні два роки CEPEJ пуб­лікує звіти з детальною оцінкою судових систем держав — членів РЄ, а також несе відповідальність за управління цим процесом. Звіти базуються на інформації, яка щорічно готується та направляється до секретаріату CEPEJ національними кореспондентами кожної з держав — членів РЄ. Національним кореспондентом CEPEJ від України є начальник відділу міжнародного співробітництва секретаріату ВККС Поліна Казакевич.

Національний кореспондент упродовж останніх двох місяців календарного року збирає необхідну статистичну інформацію, отриману від компетентних органів у сфері судочинства, прокуратури, адвокатури, виконання судових рішень, пенітенціарної системи, експертного забезпечення судочинства та нотаріату відповідно до питань, що містяться в єдиному для всіх держав-членів запитальнику CEPEJ.

Черговий проект звіту («Європейські судові системи — 2014») щодо оцінки судових систем держав — членів РЄ, включаючи Україну, CEPEJ доручила підготувати робочій групі з питань оцінки європейської судової системи (CEPEJ — GT — EVAL) на 23-е пленарне засідання. Офіційна версія звіту буде опублікована у вересні 2014 року.

— Наприкінці минулого року в Страсбурзі відбулося 22-е пленарне засідання CEPEJ. Ви брали в ньому участь. Які рішення приймались і чи стосувалися вони України?

— Так, 5—6 грудня в Страсбурзі відбулося 22-е пленарне засідання CEPEJ. Я запропонував експертам організації у 2014 році відвідати Україну, аби оцінити надану статистику в сфері добору суддів. Цю пропозицію члени CEPEJ підтримали та взяли до уваги, що відображено у звіті 22-го пленарного засідання.

Нині ми плануємо запросити експертів (як правило, приїздить до 5 членів CEPEJ) безпосередньо на анонімне тестування кандидатів на посади суддів. Це значною мірою дасть можливість ознайомитись із цією процедурою та викласти свої думки у звіті. Якщо заплановане вдасться реалізувати, то вже цього року європейські експерти зможуть на власні очі побачити й оцінити процедуру добору українських суддів.

У своєму виступі основну увагу я приділив законодавчим змінам у системі судоустрою України, зокрема питанням посилення гарантій незалежності суддів.

Окрім того, на пленарному засіданні було:

 • висловлено подяку Європейському Союзу за довіру до компетенції CEPEJ у сфері реформування судових систем, спрямованого на підвищення їх ефективності та якості, за рахунок практичного впровадження методології та інструментів, розроблених CEPEJ;
 • підтверджено бажання спів­працювати з країнами — учасникцями CEPEJ у питаннях підтримки розвитку державної служби правосуддя в Європі та поза її межами;
 • обговорено пропозицію впровадити спільний проект ЄС і CEPEJ «Багаторічний контракт із послуг для підтримки оцінки системи інновацій юстиції ЄС», відповідно до якого комісія має надавати статистичні та числові дані, інформацію, проводити аналіз і виділяти тенденції функціонування судової системи в кожній державі — члені ЄС відповідно до методології CEPEJ та в дусі співробітництва між ЄС та РЄ;

Щодо програми співпраці CEPEJ із іншими державами-членами:

 • наголошено на успіху спільної з ЄС програми управління судами в Туреччині, що сприяло, зокрема, впровадженню інструментів SATURN у деяких пілотних судах цієї держави, закликано до поширення цієї програми на інші суди Туреччини, можливо, шляхом розроблення нової програми співробітництва за підтримки уряду Швеції (SIDA);
 • заявлено про готовність до подальшої співпраці з Туреччиною щодо реалізації інших питань судової реформи, таких як посередництво;
 • позитивно оцінено триваючу реалізацію спільної з ЄС програми для Марокко та Тунісу («Південна програма»), яка дозволяє здійснювати підтримку міністерствами юстиції цих держав пілотних судів для покращення умов повсякденної діяльності судів, у яких використовуються запропоновані CEPEJ інструменти та методології.
 • схвалено впровадження подіб­ної спільної з Євросоюзом програми, спрямованої на проведення судових реформ в Йорданії;
 • схвалено початок спільної з ЄС програми управління судами в Албанії, реалізація якої запланована на найближче майбутнє, що має на меті впровадження інструментів CEPEJ у всіх судах країни.

— Чи готуєте ви певні пропозиції на наступну сесію CEPEJ?

— Принцип роботи під час пленарних засідань цієї організації полягає в тому, що національний експерт на початку засідання інформує інших членів CEPEJ про останні законодавчі зміни у сфері судоустрою, нововведення та досягнення. Сама держава-член не вносить пропозицій щодо покращення своєї судової системи, на це уповноважені члени робочих груп CEPEJ.

Марина Закаблук

Закон і бізнес. – 01.02.2014. – № 5 (1147)

Перейти на початок