Версiя для друку

Оголошено конкурс до Верховного Суду

Оголошено конкурс до Верховного Суду

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 02 серпня 2018 року оголошено конкурс на зайняття 78 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду:

у Касаційному адміністративному суді – 26 посад;

у Касаційному господарському суді – 16 посад;

у Касаційному кримінальному суді – 13 посад;

у Касаційному цивільному суді – 23 посади.

Документи для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду подаються кандидатом на посаду судді поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, з додержанням  затверджених рішенням Комісії від 02 серпня 2018 року Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

Строк подання документів для участі у конкурсі – 38 календарних днів, починаючи з 08 серпня по 14 вересня 2018 року (включно).


Умови проведення конкурсу

на зайняття вакантних посад суддів

касаційних судів у складі Верховного Суду 

 

1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) відповідно до статей 38, 69, 79, 81,  83–88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (далі – Положення).

2.  Вакантними є посади суддів у таких касаційних судах:

у Касаційному адміністративному суді – 26 посад;

у Касаційному господарському суді – 16 посад;

у Касаційному кримінальному суді – 13 посад;

у Касаційному цивільному суді – 23 посади.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду               (далі – Умови), подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 38, 69 та 81 Закону вимогам до кандидата на посаду судді Верховного Суду  (далі – кандидат).

4. Строк подання документів для участі у конкурсі – 38 календарних днів, починаючи з 08 серпня по 14 вересня 2018 року (включно).

5. Особи, які направили до Комісії документи пізніше 14 вересня 2018 року, до участі у конкурсі не допускаються.

6. Документи подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, у визначений строк, рекомендованим листом з повідомленням та можливістю отримання результатів пошуку через мережу Інтернет виконаних операцій: дати відправлення, проходження та отримання рекомендованого листа.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

7. Для участі у конкурсі кандидат подає до Комісії:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього згідно з додатком 4 до Положення;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) відповідно до пункту 14 Умов;

9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави відповідно до пункту 15 Умов;

10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;

11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;

12) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;

13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

14) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»;

15) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, передбачених частиною першою статті 38 Закону;

16) довідку про відсутність судимості;

17) компакт-диск зі сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 2 до Умов.

Документи, визначені підпунктами 2–17 пункту 7 Умов, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені у порядку їх черговості, визначеному формою заяви, та пронумеровані згідно із загальною кількістю аркушів додатка.

Усі аркуші документів нумеруються у правому верхньому куті простим олівцем. Кількість аркушів у одному томі не повинна перевищувати 250. Аркуші справи, що становлять декілька томів, нумеруються в кожному томі окремо.

Документи (матеріали), визначені Умовами, подаються до Комісії у папках-швидкозшивачах.

Компакт-диск зі сканованими копіями документів не нумерується і долучається до папки в окремому файлі останнім додатком.

Компакт-диск подається у пластиковому футлярі (для одного диска).

8. Заява подається у друкованому вигляді, підписана власноруч.

До заяви додаються у повному обсязі всі наявні документи, визначені підпунктами 2–17 пункту 7 Умов.

9. Подається копія всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.

Копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна. Разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

10. Анкета кандидата на посаду судді оформлюється згідно з такими вимогами:

1) формат аркуша – А-4;

2) друкований вигляд;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt.

11. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформленим відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) друкований вигляд;

4) шрифт – Times New Roman;

5) розмір шрифту – 14 pt;

6) відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.

12.  Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Комісії за правилами заповнення та подання такої декларації.

Для підтвердження факту подання декларації кандидат долучає до заяви її роздруковану копію.

13. Декларація доброчесності судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Комісії за правилами заповнення та подання такої декларації.

Для підтвердження факту подання декларації кандидат долучає до заяви її роздруковану копію.

14. Подаються копії всіх заповнених сторінок трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді.

Копію має бути належним чином засвідчено за місцем роботи кандидата.

Якщо на час звернення для участі у конкурсі особа, яка подає відповідні документи, не працює, копія трудової книжки, послужного списку (всіх заповнених сторінок) засвідчується нею особисто.

Інші документи щодо трудової діяльності кандидата подаються у вигляді оригіналів або копій.

15. Подається медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382, та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390.

Подаються документи з медичних установ щодо перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я (у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках).

16. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, подається шляхом заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції типу декларації «Кандидата на посаду» із зазначенням у ній, зокрема, «Верховний Суд у полі «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» та «суддя» у полі «Займана посада (або посада, на яку претендує кандидат)».

Для підтвердження факту подання декларації особою подається до Комісії її роздрукована копія та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву: «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім’я, по батькові кандидата, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

17. Подаються копії всіх заповнених сторінок військового квитка або документа, що його замінює (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

18. Подається заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади».

У разі подання такої заяви за місцем роботи до Комісії подається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», особа подає засвідчену в установленому порядку копію довідки про її результати.

19. Документами, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 38 Закону, є:

1) стаж роботи на посаді судді – копія трудової книжки;

2) науковий ступінь у сфері права, здобутий у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі, чи науковій установі іноземної держави – копії відповідних дипломів:

Науковий ступінь, здобутий у вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави, повинен бути визнаний в Україні в установленому законодавством порядку.

3) стаж наукової роботи у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України, або аналогічному вищому навчальному закладі, чи науковій установі іноземної держави:

а) копія трудової книжки, копії трудових договорів (контрактів);

б) довідки про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації або їх правонаступників за формою, визначеною постановою правління Пенсійного фонду України від 06 квітня 2011 року № 10-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за № 816/19554;

в) документи, що підтверджують стаж наукової роботи у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі іноземної держави;

г) інші документи, які підтверджують здійснення відповідної діяльності;

4) досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, – копія свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, копія витягу з реєстру адвокатів та документи:

а) договори, ордери або інші документи, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

б) декларації про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи-підприємця;

в) довідки з місця роботи про заробітну плату, трудова книжка – для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

г) інші документи про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката у разі відсутності документів, передбачених підпунктами б–в цього абзацу;

ґ) належним чином засвідчені копії судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

д) інші документи, які підтверджують здійснення професійної діяльності.

Досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, який здійснював таку діяльність до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 2887-XII, підтверджується засвідченою належним чином копією рішення про прийом у члени колегії адвокатів.

 Документи, передбачені підпунктами а–д абзацу першого цього пункту, якими підтверджуєтеся професійна діяльність адвоката, необхідно подавати за період здійснення такої діяльності.

Якщо необхідність подання відповідних документів передбачена іншими пунктами Умов, такі документи додатково не подаються.

20. Подається довідка про відсутність судимості у паперовому вигляді, видана відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України    10 січня 2017 року за № 22/29890.

21. На компакт-диску (формат CD-R, DVD-R) повинна бути створена папка із назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Шевченко І.І. 1977»).

У цій папці мають міститися скановані копії усіх документів, які подаються особою для участі у конкурсі.

Вимоги до сканованих копій документів:

1) формат – PDF;

2) кожен документ повинен бути збережений окремим файлом;

3) назва файлу документа повинна містити прізвище, ініціали і рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа (зразок: «Шевченко І.І. 1977. Копія паспорта громадянина України»).

Анкета кандидата на осаду судді зберігається також у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX), з якого було роздруковано її паперову форму.

Інформаційні аркуші згідно з додатком 2 до Умов зберігаються у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX).

22. Копії документів повинні бути:

1) виготовлені на одній стороні аркуша формату А-4 з відступом тексту від лівого краю аркуша 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм;

2) доступними для читання;

3) повно і чітко відображати інформацію незалежно від її змісту;

4) посвідчені підписом кандидата на кожній сторінці, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.

23. Документи, зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою.

24. За достовірність поданих до Комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

25. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх направлення до Комісії.

26. Додаткове направлення кандидатом документів до заяви, після 14 вересня 2018 року, не допускається, за винятком зміни прізвища/імені/по батькові кандидата.

У разі зміни прізвища/імені/по батькові кандидат повинен невідкладно повідомити про це Комісію шляхом направлення відповідної заяви, до якої долучити копії підтверджувальних документів.

27. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

28. Повторне звернення особи із заявою про участь у відповідному конкурсі не допускається.

29. Інформація про подання кандидатом заяви для участі у конкурсі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

30. У визначений Комісією строк та в межах оголошеного конкурсу кандидат може звернутися лише з однією заявою про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання виключно в один із судів, до яких оголошено конкурс: Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд або Касаційний цивільний суд.


Додаток 1
до Умов проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів
касаційних судів у складі Верховного Суду


До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

_____________________________________________
   (прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
_____________________________________________
   (посада та місце основної (постійної) роботи (за наявності)
_____________________________________________
   (адреса для направлення поштової кореспонденції)
_____________________________________________
  (номер контактного телефону)
_____________________________________________
 (адреса електронної пошти)

 

З А Я В А

 

Прошу допустити до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді _________________________1 у складі Верховного Суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від _____________2 як особу, яка відповідає вимогам пункту ___3 частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також провести стосовно мене кваліфікаційне оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

За результатами конкурсу прошу рекомендувати мене для призначення на вакантну посаду судді ___________________1 у складі Верховного Суду.


Додатки:

1) копія паспорта громадянина України на __ арк. в 1 прим.;

2) копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на __ арк. в 1 прим. (за наявності в особи паспорта громадянина України у формі ID-картки);

3) анкета кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

4) мотиваційний лист на __ арк. в 1 прим.;

5) копія декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

6) копія декларації доброчесності судді на __ арк. в 1 прим.;

7) копія диплома про вищу юридичну освіту з додатками, здобуту в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

8) копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

9) копія документа про науковий ступінь на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

10) копія документа про вчене звання на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

11) копія трудової книжки, послужного списку або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

12) медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

13) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на __ арк. в 1 прим. (за наявності)

14) документи з медичних установ про перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я на __ арк. в 1 прим. (у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках);

15) письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді на __ арк. в 1 прим.;

16) згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на __ арк. в 1 прим.;

17) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на посаду судді), на __ арк. в 1 прим.;

18) інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк. в 1 прим.;

19) копія військового квитка або документа, що його замінює на __ арк. в 1 прим. (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

20) заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», на __ арк. в 1 прим.;

21) копія довідки про проходження перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

22) довідка про відсутність судимості на __ арк. в 1 прим.;

23) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на __ арк. в 1 прим.;

24) інформація про кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

25) компакт-диск з документами та інформаційними аркушами в 1 прим.

________________                            ________________                            _______________________

(дата)                                                        (підпис)                                              (ініціали, прізвище)


1 Необхідно зазначити найменування посади судді у суді, участь у конкурсі до якого має намір взяти кандидат

2 Необхідно зазначити дату рішення Комісії, яким оголошено конкурсі, участь у якому має намір взяти кандидат

3 Необхідно зазначити пункт частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», вимогам якої, на думку кандидата, він відповідає


Додаток 2
до Умов проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів
касаційних судів у складі Верховного Суду


1.     Загальні відомості про кандидата на посаду судді 

1.1.    Інформація про персональні дані

1.1.1.

Прізвище, ім’я, по батькові


1.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові попередні (у разі їх зміни), дата та найменування органу, який провів відповідну реєстрацію (у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку)


1.1.3.

Дата народження


1.1.4.

Місце народження (населений пункт, країна)


1.1.5.

Серія та номер паспорта/ID картки, дата видачі та найменування або код органу, що його видав, дата закінчення строку дії


1.1.6.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)

(у разі відсутності вказати дату відмови від ідентифікаційного номера)


 

1.2.    Контактні відомості

1.2.1.

Адреса за місцем реєстрації

 

1.2.2.

Адреса за місцем фактичного проживання

 

1.2.3.

Номер контактного телефону

 

1.2.4.

Адреса електронної пошти (за наявності)

 

 

1.3.    Інформація про вищу освіту

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу

Рівень освіти

Ступінь освіти

Спеціальність

Кваліфікація

Серія, номер та дата видачі диплома/дата рішення президії Вищої атестаційної комісії України

Примітки


1.4.    Інформація про вчене звання

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу

(наукової установи)

Вчене звання

Серія та номер атестата, дата рішення атестаційної колегії

Примітки 


2.     Інформація та документи, пов’язані з участю кандидата на посаду судді у конкурсі на посаду судді 

2.1.    Інформація про заяву кандидата на посаду судді про проведення кваліфікаційного оцінювання (участь у конкурсі) та додані до неї документи

№ з/п

Інформація

про заяву

Інформація про додані до заяви документи

Примітки
 

3.     Інформація про відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду

№ з/п

Вид діяльності, що підтверджує відповідність вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду

Період діяльності

Документи, що підтверджують період діяльності

Примітки
4.  Відповідність кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності

 

4.1.    Декларація, яку подано відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання корупції

з/п

Звітний період, за який подано декларацію

Дата подання декларації

 

Примітки


 
4.2.    Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді

з/п

Період, за який подано декларацію

Дата заповнення декларації

Дата надходження декларації до Комісії

Примітки


 
 

4.3.    Декларація доброчесності судді

з/п

Звітний період, за який подано декларацію

Дата заповнення декларації

Дата надходження декларації до Комісії

Примітки


 

Вci новини
Перейти на початок