X

Проєкт «Стандартизація доброчесності: прозорість, професіоналізм та підзвітність у реформуванні сектору юстиції та відновленні України»

Мета Проєкту: Посилення реформування та відновлення України на засадах доброчесності. Проєкт включатиме заходи, спрямовані на уніфікацію стандартів оцінки доброчесності та професійної етики суддів.

Партнер із розвитку ПроєктуШведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) – урядове агентство Міністерства закордонних справ Швеції, яке опікується розвитком міжнародної співпраці. SIDA відповідає за організацію основної частини офіційної допомоги Швеції для країн, що розвиваються. Основними напрямами роботи агентства в Україні є реконструкція та відбудова інфраструктури, зелена економіка та сталий розвиток, інклюзивний економічний розвиток, підприємництво та торгівля, а також підтримка верховенства права, прав людини, демократії та гендерної рівності.

Строк реалізації Проєкту: 13 грудня 2023 року – 12 грудня 2024 року.

Завдання Проєкту: Надання технічної допомоги з метою уніфікації стандартів оцінки доброчесності та професійної етики суддів шляхом:

  • Поглиблення розуміння та застосовних інтерпретацій доброчесності, професійної етики та критеріїв поведінки в судовій системі України;
  • Підвищення обізнаності членів ВККСУ щодо гендерної рівності та інклюзії;
  • Сприяння розробці, остаточному прийняттю та застосуванню єдиних показників доброчесності та професійної етики для всіх процедур перевірки у судовій системі в Україні;
  • Надання експертних консультацій щодо перегляду та оновлення відповідних кодексів професійної поведінки, первинного та вторинного законодавства згідно з найкращими міжнародними практиками, підходами та критеріями доброчесності суддів;
  • Покращення загального розуміння застосовних стандартів доказування у процедурах, що здійснюються ВККСУ;
  • Розробка практичних рекомендацій і настанов щодо оцінки доброчесності та професійної етики у процедурах перевірки.

У межах Проєкту надаватиметься методична, експертна, логістична та технічна підтримка.

Очікується, що Комісія покращить свої професійні та технічні спроможності, послідовно та узгоджено застосовуваватиме уніфіковані стандарти оцінки доброчесності та професійної етики суддів у процедурах, що здійснюються ВККСУ.