X

Програма USAID «Справедливість для всіх»

Діяльність Програми USAID «Справедливість для всіх» (далі – Програма) ґрунтується на здобутках Програми USAID «Нове правосуддя» і застосовує їх для координації співпраці проєктів USAID, Уряду США, інших міжнародних донорських організацій з українськими партнерами.

Період реалізації Програми: 1 жовтня 2021 року – 30 вересня 2026 року.

Мета Програми: просувати ідею справедливості для всіх через зміцнення системи правосуддя, послуг у сфері юстиції та залучення суспільства для забезпечення відповідного реагування на правові проблеми та потреби українців.

Головні завдання Програми:

  • Сприяти зміцненню незалежності, підзвітності та дієвості установ системи юстиції та правосуддя України з посиленням антикорупційних заходів і вдосконаленням нормативно-правової бази;
  • Покращити доступ та якість служб/послуг, орієнтованих на людей, підтримати урядових та неурядових партнерів для забезпечення рівного доступу і справедливості для всіх, розширити шляхи досягнення вказаних цілей;
  • Забезпечити громадянське суспільство та активних громадян засобами контролю за підзвітністю судової системи та у сфері надання послуг (установами системи юстиції), зміцнити систему забезпечення якості юридичної освіти, а також підвищити суспільний попит на змістовну судову реформу.

08 вересня 2023 року між Комісією та Програмою підписано Протокол про співпрацю щодо реалізації Програми міжнародної технічної допомоги USAID «Справедливість для всіх».

Завдання та напрями співпраці Комісії та Програми:

  • Спільна координація діяльності та поєднання ресурсів з метою забезпечення ефективних механізмів досягнення загальної мети та виконання завдань Програми;
  • Удосконалення правової та нормативно-правової бази, політики/методології та стратегії розвитку системи правосуддя для забезпечення суддівської незалежності та підзвітності.
  • Підвищення ефективності, результативності та доброчесності в судовому адмініструванні й суддівському самоврядуванні, зокрема, через зростання рівня прозорості та гласності.
  • Надання експертної та технічної допомоги для зміцнення інституційної спроможності ВККСУ, зокрема, для підвищення незалежності й ефективності її діяльності та процесів;
  • Обмін інформацією про кращі світові практики, організація круглих столів, робочих зустрічей, навчальних подорожей, тренінгів, семінарів та інших заходів у межах експертної і технічної допомоги;
  • Надання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, а також іншого майна за напрямами експертної та технічної допомоги.