X

Про розгляд питання щодо допуску Іванової Ольги Василівни до участі в оголошеному Комісією 02 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
19.07.2019
106/дс-19
Про розгляд питання щодо допуску Іванової Ольги Василівни до участі в оголошеному Комісією 02 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Бутенка В.І.,

членів Комісії: Гладія С.В., Шилової Т.С.,

розглянувши питання щодо допуску Іванової Ольги Василівни до участі в оголошеному Комісією 02 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 липня 2019 року № 108/зп-19 оголошено конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів, та затверджено Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів (далі – Умови).

Відповідно до пункту 3 Умов до участі у конкурсі допускаються особи, які у порядку та строки, визначені цими Умовами, подали всі необхідні документи; на день подання документів перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19, зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано кандидатів до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду.

На виконання вимог частини другої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 затверджено Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді (далі – Положення).

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Положення на підставі поданих кандидатом документів член Комісії–доповідач здійснює перевірку відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді, встановлених Конституцією України та Законом; дотримання кандидатом встановлених умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі; поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення.

Пунктом 4.6 розділу IV Положення передбачено, що за результатами проведеної перевірки членом Комісії-доповідачем на найближчому засіданні палати або колегії відповідно до повноважень, визначених Комісією при оголошенні конкурсу, ухвалюється рішення про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та/або участі у конкурсі.

Дослідивши подані кандидатом Івановою О.В. документи, заслухавши доповідача, Комісія дійшла такого висновку.

До Комісії 17 липня 2019 року надійшла заява від Іванової О.В. щодо допуску її до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді місцевого загального суду як таку, що при складенні кваліфікаційного іспиту набрала 153,875 бала, та за його результатами просить рекомендувати її для призначення до суду відповідно до пріоритетності її намірів.

За результатами проведеної перевірки матеріалів справи кандидата Іванової О.В. та даних, які містяться в рішенні Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19, встановлено, що Іванова О.В. не перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів, що унеможливлює її участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Крім того, Іванова О.В. для участі в конкурсі подала не всі необхідні документи, визначені Умовами. Так, Іванова О.В. не подала копії паспорта громадянина України; анкети кандидата на посаду судді, копії трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права; компакт-диска зі сканованими копіями документів та інформацією за формою згідно з додатком 9 до Положення.

Керуючись статтями 79, 93, 101 Закону, розділом IV Положення та Умовами, Комісія

вирішила:

відмовити Івановій Ользі Василівні в допуску до участі в оголошеному Комісією 02 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Головуючий                                                                                                              В.І. Бутенко

Члени Комісії:                                                                                                          С.В. Гладій

                                                                                                                                    Т.С. Шилова