Версiя для друку

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               наказ Голови Вищої кваліфікаційної

                                                                       комісії суддів України

                                                                                21 червня 2016 року № 52

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

1. Примірники (копії) указів Президента України, документи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які мають гриф «Для службового користування».

2. Рішення, накази, розпорядження, офіційні листи, службові та доповідні записки Комісії з окремих питань, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.

3. Інформація, що міститься в особових справах членів Комісії, працівників Комісії, кандидатів на посаду члена Комісії та кандидатів на заміщення посад державних службовців у Комісії, у справах кандидатів на посаду судді та суддів.

4. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

5. Інформація, що міститься в матеріалах дисциплінарних проваджень щодо суддів (крім рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів).

6. Інформація, що міститься в матеріалах дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які працюють в Комісії.

7. Інформація, що міститься у матеріалах спеціальних перевірок кандидатів на посаду члена Комісії, кандидатів на заміщення посад державних службовців у Комісії та кандидатів на посаду судді, а також суддівські досьє.

8. Інформація, яка міститься у матеріалах перевірок, що проводились відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно членів Комісії та посадових осіб Комісії, крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до цього Закону.

9. Інформація, що міститься у Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і Відомостях про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

10. Зміст тестових баз, баз практичних завдань, що використовуються для забезпечення добору кандидатів на посаду судді, суддів та кваліфікаційного оцінювання суддів.

11. Інформація, що міститься у матеріалах іспиту (тестових зошитах, аудиторних відомостях та екзаменаційних відомостях) та у вмотивованому висновку, які сформовані за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання судді.

Експертна комісія

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Протокол від 15 червня 2016 р. № 103 липня 2015
Перейти на початок